CABAS Verkstad og CABAS Light

Hvað tekur langan tíma að gera við bíl?

CABAS Verkstad og CABAS Light

CABAS Verkstad og CABAS Light eru kerfi fyrir þá sem sjá um tryggingatjón sem snertir réttingar og bílasprautun.

Allt sem þarf til útreikninga fyrir fólksbíla

Með CABAS Verkstad eða CABAS Light er hægt að vinna útreikninga fyrir allar tegundir ökutækja. Boðið er upp á allt sem þarf fyrir fólksbíla: tímalengd varahlutaskipta, sprautunar, mæliréttingar, yfirborðsréttingar og önnur verk. Einnig er möguleiki á útreikningum fyrir sjaldséðari og óalgengari gerðir.

Ferðavagnar, húsbílar og flutningabifreiðar

Fyrir ferðavagna, húsbíla og flutningabifreiðar eru allar aðgerðir tímasettar, og einnig sprautuvinna fyrir flutningabifreiðar. Einnig er möguleiki á að vinna útreikning fyrir báta, bifhjól, eftirvagna og önnur slík farartæki.

Engar takmarkanir með CABAS Verkstad

CABAS Verkstad inniheldur alla þjónustu sem við bjóðum upp á. Aðgangur fæst að öllum gagnagrunni okkar án takmarkana á fjölda útreikninga eða notenda.

CABAS Light – fyrir minni verkstæði

CABAS Light er hugsað fyrir aðeins minni verkstæði sem ekki fá til sín jafnmörg tryggingatjónamál. Kerfið er með alla sömu eiginleikana og CABAS Verkstad en takmarkast við 60 útreikninga á ári. Fjöldi notenda er hins vegar ótakmarkaður.

Eftirfarandi þjónusta fylgir með CABAS

CABAS Parts

CABAS Parts er nýr eiginleiki í CABAS, CABAS Light og CABAS Basic ætlaður til að leita og taka á móti svörum frá viðgerðarmönnum auk þess að uppfæra útreikninga CABAS með notuðum varahlutum.

 CABAS Caravan

Í CABAS Caravan eru útreikningar gerðir út frá verkaðgerðum og öðrum liðum fyrir allar helstu gerðir ferðavagna og húsbíla.

CABAS Generell Lastbil

CABAS Generell Lastbil är en ny funktion i CABAS som är anpassad för kalkylering på lastbilar.I CABAS Generell Lastbil kalkylerar man med färdiga arbetsoperationer, lackoperat och övrigt rader för generella lastbilar.

DMS-Integration

Genom att integrera verkstadens affärssystem (DMS) med CABAS kan det administrativa arbetet i verkstaden effektiviseras.

 VTR-Fråga

Genom att ange fordonets registreringsnummer i CABAS-kalkylen, så kan CABAS-kalkylen uppdateras automatiskt med uppgifter från Väg- och trafikregistret (VTR).

CABAS Produktinformation

Systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Datorkrav
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.