CABAS Caravan

Sérsniðnir útreikningar fyrir ferðavagna og húsbíla

Skilvirk vinnuferli spara bæði tíma og peninga

CABAS Caravan er nýr viðbótareiginleiki í CABAS, CABAS Light, CABAS Basic og CABAS Heavy, sem er ætlaður til útreikninga fyrir ferðavagna og húsbíla. Í CABAS Caravan eru útreikningar gerðir út frá verkaðgerðum og öðrum liðum fyrir allar helstu gerðir ferðavagna og húsbíla.

Ferðavagnar
 • Almennir ferðavagnar
 • Almennir ferðavagnar með tvöfaldri einangrun
Húsbílar
 1. Almennir húsbílar á palli
 2. Almennir sambyggðir húsbílar
 3. Almennir heilbyggðir húsbílar
 4. Almennir húsbílar með háþekju

Þar sem CABAS Caravan er byggt á grunni fólksbíla- eða flutningabílakerfis CABAS fæst aðgangur að öllum eiginleikum grunnkerfisins, svo sem:

 1. Útreikningi á innihaldi valins kerfis (fólksbílar, flutningabílar eða annað)
 2. Sendingu útreikninga með myndum beint til tryggingafélagsins
 3. Einfaldri umsjón og yfirsýn yfir alla útreikninga, bæði yfirstandandi og lokna
 4. Vinnu með marga útreikninga samtímis
 5. Hægt að vista unnar viðgerðir og þannig byggja upp eigin gagnagrunn sem sniðinn er að fyrirtækinu
 6. Haldið er utan um öll samskipti við tryggingafélög beint í útreikningnum í CABAS-kerfinu
 7. Samþættingu við rekstrarhugbúnað
 8. CAB Försäkringsfråga, CAB Skadesvar og CAB E-faktura
 9. Tengingu við samgönguyfirvöld í gegnum Bilvision eða Infotorg við CABAS, þar sem upplýsingarnar eru færðar inn í útreikninginn. Ef þú ert þegar með áskrift að tengingu við samgönguyfirvöld getur þú notað hana í CABAS.


CABAS Produktinformation

Systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Datorkrav
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.