CAB Plan

An effective production planning system in one and the same application

CAB Plan

CAB Plan is an all-in-one booking, planning and communication system. You can use CAB Plan to effectively plan the entire repair process.

The entire repair process can be followed

If the body repair workshop sub-contracts paint work the paint job will be booked in with the external paint shop when the rest of the repair is scheduled. After planning and designating the various operations to the respective department and technician the whole damage repair flow can be followed in a flow visualization.

CAB Plan can be tailored for every user’s needs

CAB Plan is flexible and extendable so that it can be tailored to every user’s special needs. CAB Plan can, for instance, make it possible for insurance companies to book time for a damage assessment directly in the workshop’s schedule.

Increased profitability and more satisfied customers

The advantages of CAB Plan are, amongst others:

 • The customer can get a repair and collection date as soon as the damage is inspected, which leads to customer satisfaction
 • Reduced lead times throughout the repair process flow
 • A more even flow during the working week and fewer vehicles waiting for repair
 • Control of where in the work flow the vehicle is and when it is estimated to be ready, without having to search through the workshop
 • Technicians can plan their work better since they know which vehicle is next in line for work
 • Overview of the real capacity use in the workshop, which leads to better capacity use, more work and increased turnover
 • Statistics easily accessible on vehicles, technicians, department or the whole workshop, which makes target achievement follow-up easier.

CABAS Produktinformation

Generella systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Specifika datorkrav CABAS
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.