CAB - optimizing the line

CAB bygger system för att effektivisera reparationsprocesser

CAB Group AB är marknadsledande inom systemstöd och tjänster som gör det enkelt för fordons- och fastighetsbranschen att göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler. Sjukvård är ett område som CAB också verkar inom, genom dotterbolaget Boka Doktorn AB. CABs kunder finns i hela världen och de flesta bilskadereparationer i Norden beräknas med CABs system.

Verksamheten finns i hela Norden och i Tyskland. Huvudkontoret ligger i Örebro - på Stortorget - där verksamheten en gång startade. Företaget omsätter 320 Mkr och inom koncernen är vi över 200 medarbetare.

De produkter och tjänster som vi erbjuder fordons- och fastighetsbranschen effektiviserar hela reparationsprocessen. De bildar en gemensam kommunikationsplattform för alla aktörer som är inblandade - samtidigt som verktygen är effektiva i själva planeringen av reparationsprocessen. Detta spar både tid och pengar.

Vi har 32 000 användare i systemen som finns hos 4 000 företag.

CAB Group AB grundades i mitten av 70-talet och ägs idag av If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa.