Meps

Hvor meget koster en ejendomsreparation?

Hvor meget koster en ejendomsreparation?

Der er lige så mange svar på det spørgsmål, som der er skader. Med Meps kan du som opdragsgiver og entreprenør nemt beregne, kommunikere og aftale de forskellige reparationer.

Meps er entreprenøren og opdragsgiverens fælles værktøj

Meps giver et fælles billede af ROT (BoligJobordningen), reparations- og vedligeholdelsesarbejde på ejendomme. En fælles aftale danner grundlaget for en beregning, der klart definerer alle de aktiviteter, der skal udføres i forbindelse med et arbejde. Det er nemt at justere arbejdets omfang i beregningen, uden at man behøver at udarbejde et nyt tilbud eller en ny aftale. Når arbejdet er udført, accepterer begge parter den endelige beregning, som herefter danner grundlag for faktureringen. Det giver fordele både ved ændringer af et bestemt arbejde og for det langsigtede samarbejde mellem entreprenøren og opdragsgiveren, fordi alt er transparent for alle parter.

Håndtering af arbejdskraft, materialer, udstyr og transporter

En yderligere fordel ved Meps er, at den i princippet tager hensyn til alle dele af et arbejde: arbejdets omfang inklusive opsætningstider, materialeforbrug inklusive spild, persontransporter og tungere materialetransporter. Meps har også momenterne opdelt pr. branche. det giver mulighed for differentierede priser, samtidig med at entreprenørernes arbejde bliver specificeret mere præcist.

Meps er baseret på Mepskonceptet

Meps er baseret på det såkaldte Mepskoncept. Dette koncept bygger på omfattende studier og forskning omkring tids- og ressourceforbrug inden for entreprenørbranchen i Sverige i 70'erne og 80'erne.

Mere end 2000 brugere i Norden

I øjeblikket har Meps omkring 2.000 brugere i Norden, alt fra små entreprenører til de største forsikringsselskaber.

 • ”Meps för mig är ett ekonomiskt redovisningsprogram där det framgår tydligt vad som är gjort och där man får betalt/betalar för vad som faktiskt är utfört. Men det är även ett verktyg där det blir en tydlig kommunikation vad som skall utföras. Att man därutöver kan samla alla dokument, bilder och tidplaner på samma ställe är ju ingen nackdel." Patric Alldén, FastBygg

MepsBase Produktinformation

Generella systemkrav MepsBase

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)

Det går att köra MepsBase i en Mac-dator om man installerat t ex Parallels eller VMware och därigenom kan köra Windows operativ.


Specifika datorkrav MepsBase
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768


Uppkoppling

MepsBase kräver ingen uppkoppling för att arbeta i, men valideringen kräver internatanslutning var 30:e dag. Nätuppkoppling möjliggör även användandet av externa hjälpmedel såsom guider etcetera.