användarinstruktioner och dokument

Här hittar du CABAS-dokument och användarinstruktioner som kan vara till nytta för dig.

CABAS-dokument

Allmänt om CABAS

Funktionskontroll liten stöldskada

Funktionskontroll stor stöldskada

Huvudpositionslista Personbil

Huvudpositionslista Pickup

Huvudpositionslista Skåpbil/Buss

Huvudpositionslista Lastbil

Skadeanmälan Glasskada

Besiktningsprotokoll Plastreparation

Inlösenblankett

Nya rapporter i CABAS


Användarinstruktioner

Användarinstruktion för tidsättning av billackering

Användarinstruktion för tidsättning av limmat glas och glasreparationer

Användarinstruktion för tidsättning av måttrikta, MYSBY 6

Användarinstruktion för tidsättning av ytrikta, MYSBY 6

Användarinstruktion för tidsättning av plastreparationer


Användarinstruktioner Tunga fordon

Användarinstruktion för tidsättning av lack för tunga fordon

Användarinstruktion för tidsättning av glasreparation för tunga fordon

Användarinstruktion för tidsättning av måttrikta för lastbilshytt

Användarinstruktion för tidsättning av ytrikta för tunga fordon

Användarinstruktion för tidsättning av ramriktning för tunga fordon

Användarinstruktion för tidsättning av plastreparation av tunga fordon


Användarinstruktioner Caravan

Användarinstruktion för tidsättning av CABAS Caravan, Husbil

Användarinstruktion för tidsättning av CABAS Caravan, Husvagn


Glaskalkyler i CABAS

I samband med releasen 15/6 införs nyheter för glaskalkylering i CABAS. Nedan hittar du mer information om nyheterna.

Ny glaskalkyl (gäller CABAS Verkstad, Skola, Heavy Skola, Försäkringsbolag, Generalagent)

Nytt utseende för glaskalkyler (gäller CABAS Light, CABAS Heavy Verkstad)


MYSBY6

I samband med releasen 9/12 2017 införs nya tidformeln MYSBY6 i CABAS. Nedan hittar du mer information angående nyheterna och förändringar i MYSBY6.

FAQ MYSBY6

Presentation MYSBY6


GDPR

Användarinformation angående Legal approval applikationen

SUPPORTKONTAKT
MÅNDAG - FREDAG: 08.00-16.30

Felanmälan kan lämnas till telefonist dygnet runt på supportnumret nedan. Uppge ert CID/licensnummer när du kontaktar supporten för supportärenden.

+46 (0)19-15 86 88