Utbildningen omfattar följande områden:
 • Inmatning av grunddata
  Vi genomför inmatning av grundata, d.v.s. försäkringsbolag, verkstäder, användare, utdebiteringar m.m.

 • Genomgång av CABAS Basic
  Vi går igenom funktioner i systemet för att kunna kalkylera på korrekt sätt.

 • Övriga områden
  - Installation
  - Fotohantering
  - Kommunikation

 • Mål
  Efter genomförd utbildning ska ni självständigt kunna använda CABAS Basic på ett korrekt sätt.

 • Målgrupp
  Ni som idag arbetar med kalkylering av övriga typer av skador, t ex maskinskador.

 • Förkunskaper
  Grundläggande datakunskap/Windows standard.

 • Plats
  Örebro eller annan ort.

 • Utbildningens längd
  Utbildningen sker i seminarieform, heldag. Anmäl dig till en utbildning eller skicka in en intresseanmälan.

 • Utbildningsavgift
  Utbildningen sker i seminarieform, heldag. Anmäl dig till en utbildning eller skicka in en intresseanmälan.

 • Utbildningsavgift
  800 kr/deltagare exkl. moms
Personvernregler – Slik behandler vi dine personlige opplysninger

Disse personvernreglene beskriver behandlingen av dine personopplysninger og gjelder ved bruk av våre kurstjenester. Vi beskytter din integritet og overholder gjeldende lover som er ment å beskytte deg som person.

Hvem er ansvarlig for dine personlige opplysninger?

CAB Group AB, org.nr. 556131–2223, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er ansvarlig for at det blir gjort på en juridisk måte.

Hvordan samler vi inn dine personlige opplysninger?

Vi samler inn personlig informasjon du gir til oss når du bruker våre kurstjenester. Dette kan eksempelvis skje når du bestiller et kurs, når du kontakter oss med spørsmål om våre kurs, når du utfører en prøve eller gjennomfører en kursevaluering i forbindelse med et kurs.

Ved bestilling av kurs og i kontakt med oss ved ulike tilfeller kan en person gi personopplysninger om en eller flere andre personer som skal delta på et kurs. Vi antar at den personen som oppgir informasjonen, har samtykke fra samtlige til å gi slik informasjon på vegne av dem.

Hvilke data behandles?

Vi behandler de personopplysningene som er gitt til oss og som er relevante for formålet. Det kan være navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, fødselsdato, IP-adresse, spesielle kostholdskrav, kursevalueringer og resultater fra utførte tester og/eller annen informasjon du har oppgitt til oss eller på annen måte er nødvendig for å gjøre det mulig for oss å oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

Hvorfor behandler vi data om deg?

Vi kan bruke dine personopplysninger til følgende formål:

 • For å administrere, gi, utvikle og vedlikeholde kurs.
 • For å håndtere og administrere dine spørsmål om våre kurs, for eksempel tapte kurssertifikater.
 • For å kunne sende ut bekreftelser og påminnelser av booket kursplass.
 • For å spare på resultater fra gjennomførte kurs og prøver.
 • For å kunne analysere utfallet av kursevalueringer for å utvikle våre kurs.
 • For å kunne sende informasjon om relevante kampanjer og nyhetsbrev om våre tjenester.
 • For å gjennomføre markedsundersøkelser.
 • For å kunne følge opp på tilpasset opplæring med kunden.
 • For din deltagelse i konkurranser og kampanjer.
Hvem har tilgang til dine personlige opplysninger?

Dine personopplysninger vil kun bli behandlet av CAB og våre personopplysningsansvarlige. Vi utgir ikke dine personopplysninger til andre selskaper, med mindre vi må gjøre det ved lov, regelverk eller etter beslutning fra myndigheter, eller for å beskytte våre rettigheter eller tredjepartsrettigheter.

CAB overfører kun personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis det berørte landet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå under EU eller EU-kommisjonen, eller hvis dette spesifikt er oppgitt når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi videresender aldri, selger eller utveksler dine opplysninger til markedsføringsformål til tredjepart.

Hvor lenge lagrer vi dine personlige opplysninger?

Dine personlige opplysninger lagres så lenge de kreves for spesifiserte formål, men ikke mer enn 10 år etter din siste kursdato.

Hvordan beskytter vi dine personlige opplysninger?

CAB har tatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot f.eks.tap, manipulering eller uautorisert tilgang. Vi tilpasser kontinuerlig våre sikkerhetstiltak etter pågående teknisk utvikling.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til når som helst og kostnadsfritt be om informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Om dine personopplysninger endres, vennligst informer CAB om dette ved å sende en mail til oss. CAB er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som oppstår som følge av feil personopplysninger dersom du ikke har informert oss om endringen.

Du har rett til når som helst og kostnadsfritt be om at informasjonen om deg slettes, suppleres eller utbedres. Du har også rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger er begrenset til bestemte formål, og for eksempel ikke blir brukt til direkte reklame. Du kan når som helst kostnadsfritt velge å tilbakekalle samtykket ditt. Hvis du opphever samtykket ditt vil vi slette personopplysningene og avbryte behandlingen som omfattes av samtykket.

Det kan forekomme at de samme personopplysningene behandles både med samtykke og med støtte av at informasjonen er nødvendig eller under andre regler. Dette innebærer at selv om du tilbakekaller samtykket og behandlingen som er basert på samtykket opphører, kan de personlige opplysningene fortsatt være hos oss for andre formål. Forespørselen må være skriftlig og signert, den må inkludere navn, e-post og personnummer. Vi trenger dette for å sikre at vi gir informasjonen til den rette personen.

Forespørselen sendes til:

CAB Group AB Att: Personuppgiftsbehandling Stortorget 11 702 11 Örebro
Informasjonen vil bli sendt til din folkeregistrerte bostedsadresse.

Om du vil klage

Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger.

Hvordan beskyttes dataene dine?

Vi beskytter ditt privatliv. Vi jobber derfor hele tiden for å ta alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak som i et hvert tilfelle er nødvendig for å beskytte dine personopplysninger, og i tillegg sørge for at behandlingen er i samsvar med gjeldende lov.

Oppdatering av disse personvernreglene

Disse personvernreglene er underlagt pågående endringer, så vi anbefaler at du regelmessig holder deg oppdatert og leser igjennom personvernreglene på nettsiden vår.

Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger. Vår kontaktinformasjon finner du nedenfor.

CAB Group AB Att:

Personuppgiftsbehandling
Stortorget 11
702 11 Örebro

Dataskyddsombud:

CAB Group AB
Johan Rundberg
Stortorget 11
702 11 Örebro

NÅR DU OPPGIR DINE OPPLYSNINGER TIL OSS SAMTYKKER DU TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER SOM BESKREVET OVENFOR I PERSONVERNREGLENE.