CAB utbildningskoncept

CAB:s utbildningar är till för att skapa effektivitet och lönsamhet hos våra kunder. Vi tror på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan oss som leverantör och dig som användare och kund. En viktig del av våra utbildningar är därför det erfarenhetsutbyte som sker mellan oss och mellan de olika deltagarna.

Vi anpassar oss efter deltagarnas förkunskaper och har vid behov en extra lärare/resurs med som stöd.

Vi utvecklar och säkerställer lärarnas pedagogiska kompetens, genom att de kontinunerligt vidareutbildas så att undervisningen ska följa marknadens krav.

Framgångsfaktorer

  • Lärarledd undervisning i både teori och praktik
  • Lärarna har bred erfarenhet och aktuell kunskap
  • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
  • Den praktiska undervisningen sker i verkstadsanpassad lokal
  • Vår utbildning följer utvecklingen på marknaden
  • Kvalitetssäkrade utbildningsrutiner

Nöjd kundåtagande

CAB förbinder sig att innehållet i utbildningen motsvarar utlovat innehåll på hemsidan samt att utbildningen är väl utförd.