Distansutbildning CAB Plan

När du köper ett distansutbildningspaket får alla på din anläggning tillgång till utbildningen under 3 månader. Du avgör själv vem som bör genomföra vilken del av utbildningen och får uppföljning på hur det har gått.

 • Förkunskapskrav
  Distansutbildning fungerar både för dig som är ny användare och som repetition och påbyggnad för dig som har arbetat i systemet tidigare.

 • Omfattning
  Utbildningspaketet motsvarar en dags lärarlädd utbildning i CAB Plan. Utbildningarna är tillgängliga dygnet runt under 3 månader för alla användare på din anläggning. Varje användare får en unik inloggning och ges tillgång till hela eller delar av utbildningspaketet efter behov. När en ny utbildning finns tillgänglig skickas en påminnelse till användaren.

 • Uppföljning
  Administratören får tillgång till uppföljning och statistik över användandet. Statistiken visar till exempel om användarna har påbörjat och avslutat sina utbildningar samt godkända tester.

 • Pris
  Priset gäller för tillgång till distansutbildningspaketet under 3 månader.

  Verksamhetsställe med 1-9 användare:
  9 000 kr per verksamhetsställe

  Verksamhetsställe med 10 användare eller fler:
  14 000 kr per verksamhetsställe

 • Boka demo
  Vi rekommenderar att du deltar på en demo om hur distansutbildning fungerar. Boka demo

 • Kontakt
  Välkommen att kontakta oss på utbildning@cab.se om du har frågor om distansutbildning.
 • Innehåll Distansutbildning CAB Plan
  Grunddata, översikt och underhåll av de allmänna delarna.
  - Organisationsinställningar
  - Användare, behörigheter
  - Resurser
  - Depå/Avdelning
  - Övriga aktiviteter, hyrbil, externa bokare

  Allmänna funktioner
  - Närvarohanteraren
  - Justera arbetstid
  - Effektivitetshanteraren

  Rapporter, statistik
  Samtliga statistikrapporter beskrivs översiktligt

  Skadebesiktning
  - Boka, boka om ärende
  - Underhåll av vanligaste funktionerna i ett ärende

  Bokning
  - Bokningsöversikt
  - Nytt ärende
  - Ärendefönstrets alla delar
  - Sök och boka
  - Manuell bokning

  Planering
  - Planeringssidan
  - Planera/flytta ärende mellan tekniker
  - Dialogrutan planerat ärende
  - Att göra listan
  - Exempel på planeringsalternativ

  Tidsstämpling
  - Stämpling via dator alla moment
  - Stämpling via app