CAB CVDA

CAB CVDA är en certifieringsutbildning för skadekalkylerare och besiktare som genomgått CABAS grundutbildning. Den fördjupar och verifierar kunskaperna i skadekalkyleringsprocessen med fokus på skadebesiktning och förord.

Utbildningen omfattar tre dagar med både teori och praktik. Certifieringen är en personlig värdehandling och får inte nyttjas av någon annan.

CVDA är förkortningen för Certified Vehicle Damage Assessor, vilket är den beteckning som CAB kommer att använda för certifierade användare av CABAS i Sverige och övriga länder.

 • Förkunskapskrav:
  Genomförd CABAS Grundutbildning. Har du genomfört grundutbildningen före 2010 i den äldre WinCabas-versionen så finns en CABAS Repetitionsutbildning som kompletterar dina kunskaper i den nuvarande CABAS-versionen. Rekommenderat är att du arbetat ett år eller mer som skadekalkylerare/skadebesiktare.
 • Innehåll:
  Certifieringsutbildningen fokuserar på regelverk och skadebesiktning. Efter utbildningen så skall deltagaren

  - Förstå skadeberäkningsprocessen i en skadereparation
  - Kunna genomföra en systematisk skadekontroll
  - Skapa en noggrann dokumentation av skadan
  - Använda rätt fotografiska tekniker
  - Skapa en korrekt skadekalkyl i CABAS  

  Utbildningen omfattar tre dagar där den första dagen är helt teoretisk och de två efterföljande dagarna är praktiska i verkstad. Varje deltagare skall dokumentera och skapa sina egna kalkyler.
 • Certifiering
  Efter genomförd godkänd utbildning så tilldelas deltagaren ett numrerat diplom som är personligt och skall behandlas som en värdehandling.
  Alla godkända deltagare registreras i ett av CAB hållet register för certifierade användare.

  För att bli godkänd på utbildningen krävs följande:
  - 100% närvaro
  - Aktivt deltagande
  - Kalkylresultat som ligger inom felmarginalerna
  - Godkänt resultat på avslutningsproven.

  Obs! Medtag legitimation. Deltagare ska kunna legitimera sig vid provtillfället. En deltagare kan göra om avslutningsproven om resultatet inte är godkänt.
 • Certifieringsutbildningen omfattar följande områden:
  MYSBY
  Genomgång av hur reparationstiderna tas fram till CABAS.  
  Förord
  Fördjupning och detaljerad genomgång av förorden till ytrikta, måttrikta, plast och lack.
  Insamling av data vid skadebesiktning
  Genomgång av vilka data som skall dokumenteras. Deltagarna får en kort genomgång i fotohantering.
  Praktiska övningar
  Deltagarna går igenom ett antal stationer med olika skador. Varje deltagare skall sedan presentera en kalkyl i CABAS med komplett dokumentation för varje skada. Under stationsarbetet så finns två lärare tillgängliga för frågor och korta teoridelar/instruktioner.
 • Mål:
  Efter genomgången utbildning så skall deltagaren kunna bli en certifierad användare av CABAS och arbeta med kalkyleringen med höga krav på korrekta kalkyler. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov för att säkerställa att deltagaren har tillgodogjort sig utbildningen.
 • Plats:
  Örebro
 • Utbildningens längd:
  3 dagars lärarledd undervisning
  Dag 1: 09:00 - 16:00
  Dag 2: 08:00 - 16:30
  Dag 3: 08:00 - 12:00
 • Utbildningsavgift:
  11 900 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Framgångsfaktorer

- Lärarledd undervisning i både teori och praktik
- Lärarna har bred erfarenhet och aktuell kunskap
- Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
- Den praktiska undervisningen sker i verkstadsanpassad lokal
- Vår utbildning följer utvecklingen på marknaden
- Kvalitetssäkrade utbildningsrutiner