Utbildningstillfällen CAB CVDA Testcenter

Inga fasta datum för omprov finns angivna. Maila till utbildning@cab.se om du önskar göra ett omprov så planerar vi in ett tillfälle för dig.
Observera att det praktiska provet endast kan göras i Örebro.