CVDA Testcenter

Allmän information om teoretiskt prov och omprov för CVDA utbildningen.

 • Teoriprov CVDA
  Teoriprovet i CVDA utbildningen avslutar utbildningen och har som syfte att verifiera att användaren har tillräckliga kunskaper om de teoretiska momenten i CVDA utbildningen. Teoriprovet har fokus på regelverket men behandlar andra allmänna delar också.
  Provet skapas slumpmässigt från en databas med frågor och varje fråga innehåller två eller flera svarsalternativ. Frågan anger också hur många svarsalternativ som är korrekta och ska fyllas i.
  Totalt består provet av 20 frågor som ska besvaras inom 60 minuter och gränsen för att bli godkänd är 14 korrekt besvarade frågor.

 • Teoriprovets giltighetstid
  För att upprätthålla sin certifiering så rekommenderar vi att en certifierad deltagare omcertifierar sina teoretiska kunskaper med två års intervaller.

 • Underkänt teoriprov
  Om en deltagare blir underkänd på teoriprovet kan han/hon göra om provet. Teoriprovet kan göras om hur många gånger som helst. Deltagaren anmäler sig till ett omprov via vår hemsida. Teoriprovet kan bara göras om på ett av CABs testcenter.

 • Testcenter och kostnad
  De testcenter där en deltagare kan göra om sitt teoriprov är listade i anmälningslistan. En självkostnadsavgift tas ut för ett omprov på våra testcenter. Kostnaden är då 700 Sek exklusive moms.

 • Adresser till testcenter:
  Örebro: CAB´s utbildningslokaler, Radiatorvägen 11. Karta klicka här
  Umeå: Lexicon, Skolgatan 52. Karta klicka här
  Kristianstad: Lexicon, Stridsvagnsvägen 14. Karta klicka här
  Göteborg: CAB/Boka Doktorn kontor: Torsgatan 5B. Karta klicka här
  Gävle: CAB / MEPS kontor, Vågskrivargatan 5. Karta klicka här*