CABAS Heavy Traktor

CABAS Traktor grundutbildning är en utbildning för nya användare av CABAS Heavy Traktor, för kalkylering av skadereparationer och maskinskador.

 • Grundutbildningen omfattar följande områden:
  - Inmatning av grunddata Vi genomför inmatning av grundata, d.v.s. försäkringsbolag, verkstäder, användare, utdebiteringar m.m.
  - Genomgång av CABAS Traktor Vi går igenom funktioner och tillvägagångssätt för att få grepp om möjligheterna i systemet och för att kunna kalkylera på korrekt sätt.
  - Övriga områden. Installation Fotohantering Kommunikation
  - Övningar. Vi genomför övningsuppgifter på kalkylering av skadereparationer samt registervård i grunddata.
 • Mål:
  Efter genomförd grundutbildning ska ni självständigt kunna använda CABAS Heavy Traktor på ett korrekt sätt.
 • Målgrupp:
  Ni som idag arbetar med kalkylering av skadereparationer.
 • Förkunskaper:
  God kännedom om skadereparationer samt grundläggande datakunskap/Windows standard.
 • Plats:
  Örebro
 • Utbildningens längd:
  1 dag lärarledd undervisning.
  09:00-16:00
 • Utbildningsavgift:
  3 900 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Framgångsfaktorer

- Lärarledd undervisning i både teori och praktik
- Lärarna har bred erfarenhet och aktuell kunskap
- Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
- Den praktiska undervisningen sker i verkstadsanpassad lokal
- Vår utbildning följer utvecklingen på marknaden
- Kvalitetssäkrade utbildningsrutiner