CABAS Grundutbildning i plåtskadekalkylering

CABAS Grundutbildning i plåtskadekalkylering är en utbildning för användare av CABAS/CABAS Light, för kalkylering av skadereparationer (plåt, lack och plast).

Utbildningen är även lämplig för den som använt CABAS i liten utsträckning tidigare och/eller är självlärd i CABAS och behöver lära sig mer.

 • Grundutbildningen omfattar följande områden:
  Genomgång av MYSBY-systemet.
  Vi presenterar hur vi skapar reparationstiderna som finns i CABAS. Tiderna skapas med vårt MYSBY-system, som är ett system för framtagning av reparationstider för skadereparationer.
  Genomgång av förord i CABAS.
  Vi går igenom våra förord/användarinstruktioner, som beskriver bakgrund och metodik för att använda våra tider. Det finns förord för Ytrikta, måttrikta, lack- och plastkalkylering samt glas.
  Inmatning av grunddata.
  Vi genomför inmatning av grundata, d.v.s. försäkringsbolag, verkstäder, användare, utdebiteringar m.m.
  Genomgång av CABAS.
  Vi går igenom funktioner och tillvägagångssätt för att få grepp om möjligheterna i systemet och för att kunna kalkylera på korrekt sätt.
  Övriga områden.
  Installation, fotohantering, kommunikation
  Övningar.
  Vi genomför övningsuppgifter på kalkylering av skadereparationer samt registervård i grunddata.

 • Mål
  Efter genomförd grundutbildning ska ni självständigt kunna använda CABAS på ett korrekt sätt.

 • Målgrupp
  Ni som idag arbetar med kalkylering av skadereparationer inom plåt, lack och plast.

 • Förkunskaper
  God kännedom om skadereparationer samt grundläggande datakunskap/Windows standard

 • Plats
  Örebro (enstaka tillfällen i Umeå)

 • Utbildningens längd:
  2 dagar lärarledd undervisning.
  Dag 1: 09.00 - 16.30
  Dag 2: 08.00 - 16.00

 • Utbildningsavgift
  6 100 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

Framgångsfaktorer

- Lärarledd undervisning i både teori och praktik
- Lärarna har bred erfarenhet och aktuell kunskap
- Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
- Den praktiska undervisningen sker i verkstadsanpassad lokal
- Vår utbildning följer utvecklingen på marknaden
- Kvalitetssäkrade utbildningsrutiner