Avboka utbildning

Avbokning av utbildning kan göras kostnadsfritt fram till 4 veckor före utbildningsstart. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsstart faktureras halva utbildningskostnaden. Vid avbokning 0-2 veckor före utbildningsstart, och om du uteblir från utbildningen utan att avboka, faktureras hela utbildningskostnaden om du saknar av-/ombokningsgaranti.Företagsinformation

Utbildning


DeltagareÖvrigt