Avboka utbildning

Ni har möjlighet att avboka platser kostnadsfritt fram till 4 veckor före utbildningsstart, vid avbokning 2-4 veckor innan utbildningsstart så faktureras halva utbildningskostnaden. Vid avbokning 0-2 veckor innan utbildningsstart och om Ni uteblir från utbildningen utan att avboka så faktureras hela utbildningskostnaden.Företagsinformation

Utbildning


DeltagareÖvrigt