Anpassad utbildning CAB Plan

Företagsanpassad utbildning på plats hos er, som webinar eller hos oss.

 • Innehåll
  Utbildningen kan tex innehålla:
  - Grunddata
  - Bokning
  - Planering
  - Stämpling (dator och app)
  - Flödesvisning
  - Tips och råd
  Fokus är på att få en bättre struktur i er verksamhet samt bättre hantera ändringar i bokning och planering om något oförutsett händer.
 • Utbildningens mål
  Efter utbildningen ska deltagaren tex kunna:
  - Få en bättre förståelse av CAB Plan
  - Kunna hantera grunddata samt administrera CAB Plan
  - Kunna boka, planera och stämpla
  - Kunna ha kontroll över sin verkstad.
 • Genomförande
  Utbildningen omfattar en dag på-plats hos ert företag. Här är det viktigt att alla förstår och avsätter tid för denna dag. Företaget ska ha utsett en eller flera administratör/er som ska administrera och sköta CAB Plan. Vår lärare kommer, tillsammans med administratören/erna, visa hur man ställer in CAB Plan samt även visa övrig personal hur de bäst ska hantera bokning, planering och stämpling.
 • Förkunskaper
  Kunna CABAS och ha en god datavana, en fördel om deltagarna har gått en CAB Plan grundutbildning.
 • Uppföljning
  CAB följer upp varje genomförd utbildning. För nya kunder så följer vi upp utbildningen på-plats hos kunden, vid överenskommen tidpunkt. För kunder som använt CAB Plan och beställt en kompletterande utbildning sker uppföljningen per telefon.
 • Anmälan
  Företaget bokar tjänsten via bokningslänken. Därefter kontaktar CAB företaget och gör upp om en tidpunkt för genomförandet.
 • Plats
  På plats hos det anmälande företaget.
 • Utbildningens längd
  Utbildningen omfattar en heldag.
 • Utbildningsavgift
  Beroende på antal deltagare, resekostnader och eventuell övernattning för läraren tillkommer.

Framgångsfaktorer

- Lärarledd undervisning i både teori och praktik
- Lärarna har bred erfarenhet och aktuell kunskap
- Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
- Den praktiska undervisningen sker i verkstadsanpassad lokal
- Vår utbildning följer utvecklingen på marknaden
- Kvalitetssäkrade utbildningsrutiner