Systemkrav CABAS/CAB Plan

Generella krav CABAS/CAB Plan

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 1. Windows 7 SP1
 2. Windows 8 (Inte RT)
 3. Windows 8.1 (Inte RT)
 4. Windows 10 (Inte RT)
 5. Windows Server 2008 R2 SP1
 6. Windows Server 2012
 7. Windows Server 2012 R2
 8. Windows Server 2016

Förinstallerad programvara

 1. Microsoft .Net Framework 4.7 - Ladda ner härlänk till annan webbplats »

Uppkoppling

 1. Nätverkskapacitet/uppkoppling: 2 Mbit/s (obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Specifika krav CABAS

Dator:

 1. Processor: Minst 2 kärnor, 2GHz
 2. RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 3. Hårddisk: 150 MB tillgängligt
 4. Skärmupplösning*:
  - Minimum 1280*800

Specifika krav CAB Plan

Dator:

 1. Microsoft .Net Framework 4.7.2 - Ladda ner härlänk till annan webbplats »
 2. Processor: Minst 2 kärnor, 2GHz
 3. RAM: 2 GB installerat RAM i dator för tidsstämpling

4 GB installerat RAM i dator för bokning/planering

 1. Hårddisk: 150 MB tillgängligt
 2. Skärmupplösning*:
  - Minimum 1280*800 för tidsstämpling
  - Minimum 1440*900 för bokning/planering

*) Rekommenderad skärmupplösning (lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet).

Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. För pushnotifieringar till klienten och accelererad fotonedladdning används Microsoft Azure baserade funktioner.

Följande nätverksdestinationer används av applikationen:

 1. Applikationsdata (cabas.cab.se, port 443/HTTPS (TLS1.1/TLS1.2))
 2. Mjukvaruinstallation/uppdatering (*.cloudfront.net, port 443/HTTPS (TLS1.1/TLS1.2), fallback till ovan)
 3. Pushnotifieringar för klienten (*.servicebus.windows.net, port 9354, fallback till port 443, eget protokoll)
 4. Accelererad fotonedladdning (*.blob.core.windows.net, port 443/HTTPS (TLS1.1/TLS1.2))
 5. 3D-bilder (cabas.cab.se, port 80/HTTP, NTLMv2)
 6. Authenticering (auth.cab.se, port 443/HTTPS (TLS1.1/TLS1.2))

  Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran

Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med HTTPS (TLS1.1/TLS1.2) och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla HTTPS (TLS1.1/TLS1.2)-certifikat är utfärdade av Thawte och för kodsignering används Symantec som utfärdare.