CAB - optimizing the line

  Så här fungerar Hotline-funktionen i CABAS

  I CABAS finns en Hotline - en telefon-ikon - som ni kan använda för att skicka frågor till oss. Den kan också användas för att meddela oss om eventuella fel eller brister i systemet. Våra tekniker svarar så snart som möjligt, dock senast inom tre arbetsdagar.

  Meddelandefunktionen i CABAS kallas för Hotline och ikonen ser ut som en telefon. Den finns på flera olika sidor i CABAS. När den används kontaktar våra tekniker er så snart som möjligt. Dock senast inom tre arbetsdagar. Ni får då besked om hur vi kommer att hantera ert ärende.

  meddelande i Hotline

  Fördelar med att använda Hotline

  1. Ert ärende registrerar i vårt ärendehanteringssystem.
  2. Tekniker återkopplar till er snarast möjligt.
  3. Vi får in information om ert ärende i förväg.

  Era kommentarer är viktiga

  När ni skickar ett Hotline-meddelande är det viktigt att ni skriver kommentarer kring ärendet och att ni är så tydliga som möjligt, så att vi på bästa sätt kan hjälpa er.


  Hotline-meddelandei CABAS