CAB - optimizing the line

  Försäkringsfråga mot Vardia Försäkringar

  Nu går det att ställa försäkringsfråga mot Vardia Försäkringar. Har du ännu inte beställt försäkringsfråga? Lägg din order via CABs hemsida: http://www.cab.se/uppgradering.

  För att kunna använda försäkringsfråga mot Vardia försäkringar behöver du ha avtal i CABAS Grunddata mot Vardia Försäkringar. I avtalet behöver du även lägga till din verkstadskod. Din verkstadskod mot Vardia Försäkringar är V plus siffrorna i ert CID t.ex. V001000002. CID hittar du på CABAS startsida.

  Bilden nedan visar var du hittar ditt CID i CABAS.

  Vardia 1

  Börja med att kontrollera om du redan har ett avtal inlagt mot Vardia Försäkringar genom att gå in i Grunddata och välja Verkstäder. Ditt firmanamn är nu markerat, klicka på plustecknet till vänster om namnet för att visa upplagda avtal. Finns Vardia Försäkringar med i listan så dubbelklickar du på aktuellt avtal och uppdaterar verkstadskoden.

  Bilden nedan visar var du uppdaterar med verkstadskodsuppgifter på avtalet i CABAS grunddata.

  Vardia 2

  Om du inte har avtal mot Vardia Försäkringar sedan tidigare gör du enligt nedan.

  Bilden nedan visar var du lägger till avtalet i CABAS Grunddata.

  Vardia 3

  Bilden nedan visar var du lägger till verkstadskod i Grunddata i CABAS.

  Vardia 4