CAB - optimizing the line

  CABAS slutar stödja formaten ANSI och DOM dll

  Den 1 maj 2017 slutar CABAS stödja kalkylfilen i formatet ANSI och DOM dll.Det innebär att all vidareutveckling och distribution av kalkylfil i formaten ANSI och DOM dll kommer att avslutas den 1 maj 2017.Tekniken är omodern och kan inte längre stödjas av CAB Group AB.

  För att kunna använda försäkringsfråga mot Dina försäkringar behöver ni ha avtal i CABAS Grunddata mot det underbolag av Dina Försäkringar som är aktuellt, t.ex. Dina Försäkringar Mälardalen. Ni ska inte ha avtal mot Dina
  Försäkringar AB, moderbolaget, i ert Grunddata. För Dina försäkringar ska ni endast ha avtal i Grunddata i CABAS för ett underbolag samt eventuellt Dina Försäkringar Glasskador eller Dina Försäkringar Yrkestrafik.

  I avtalet behöver ni även lägga till er verkstadskod, er verkstadskod mot Dina försäkringar är D plus siffrorna i ert CID t.ex. D001000002. CID ser ni på CABAS startsida.

  Bild på vart på CABAS startsida ni ser ert CID:

  meddelande i Hotline

  Börja med att kontrollera om ni redan har ett avtal inlagt mot Dinas underbolag via att gå in i Grunddata och välja Verkstäder. Ert firmanamn är nu markerat och klicka på plustecknet till vänster om namnet för att visa upplagda avtal. Finns Dina försäkringar med i listan så dubbelklickar ni på aktuellt avtal och uppdaterar verkstadskoden.

  Bild på vart i ni uppdaterar med verkstadskods uppgifter på
  avtalet i CABAS grunddata:

  Hotline-meddelandei CABAS

  Om ni inte har avtal mot aktuellt Dina Försäkringar bolag, t.ex. Dina Försäkringar Mälardalen sedan tidigare gör ni enligt nedan.

  Bild på vart ni lägger till avtalet i CABAS Grunddata:

  Hotline-meddelandei CABAS

  Bild på vart ni lägger till verkstadskod i Grunddata i CABAS:

   

  Hotline-meddelandei CABAS