CAB Plan Business Intelligence

Effektivisera verksamheten - följ trender

Med rätt verktyg blir det enklare att effektivisera verksamheten

CAB Plan Business Intelligence är ett kraftfullt, webbaserat verktyg som ger er värdefull information för att kunna utveckla er verksamhet - vare sig om ni är en enskild verkstad eller en koncern. Med hjälp av verktyget följer ni viktiga nyckeltal för att nå de mål som ni har satt upp samtidigt som ni har koll på avvikelserna som uppstår i reparationsprocessen.

Verktyg för att nå uppsatta mål

Med CAB Plan Business Intelligence kommer ni att kunna följa viktiga nyckeltal för verksamheten - för att nå de mål som ni har satt upp.

De uppsatta nyckeltalen berör ekonomi, process och kvalitet. Verktyget kan också sammanställa antal, tid och kostnad för interna avvikelser - såsom avbrott, omarbete eller rundgång - samt externa avvikelser, till exempel kundreklamationer, som rapporteras i CAB Plan.

30 nyckeltal ur CAB Plan och CABAS

CAB Plan KPI-portal har mer än 30 jämförbara nyckeltal som sammanställs från data ur CAB Plan och CABAS.

Exempel på nyckeltal som ni kan följa:

 1. Arbetskostnad plåt, lack och plast
 2. Kostnad för nya och använda delar
 3. Såld tid
 4. Ekonomisk upparbetning
 5. Arbetsutnyttjande
 6. Reparation startad tid och klar tid
 7. Reparationledtider
 8. Leveransprecision

Interna och externa avvikelser

För att bli så effektiv som möjligt gäller det att ha koll på de störningar som uppstår i reparationsprocessen, såväl interna som externa. CAB Plan Avvikelsehantering sammanställer alla avvikelser som rapporteras i CAB Plan.

Interna avvikelser kan vara avbrott, omarbete och rundgång medan en kundreklamation är en extern avvikelse.

CAB Plan Business Intelligence sammanställer antal avvikelser, tider för dessa samt kostnaden som uppstår.

Jämför nyckeltal och avvikelser inom koncernen

Som koncern kan ni jämföra nyckeltal och avvikelser mellan alla ingående verkstäder, både på en övergripande samt detaljerad nivå. CAB Plan Business Intelligence består av två produkter som beställs var för sig: CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Avvikelsehantering.

CABAS Produktinformation

Systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Datorkrav
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.