CAB E-faktura

Ger enhetlig och korrekt fakturering

CAB E-faktura ger en enhetlig och korrekt fakturering

CAB e-faktura är en branschgemensam lösning för att skicka elektroniska fakturor baserade på CABAS-kalkyler. Detta medför en enkel, enhetlig och korrekt fakturering. Med CAB E-faktura är det enkelt att snabba på processen, och en och samma faktureringsrutin används till alla anslutna försäkringsbolag.

Enkelt att använda i både affärssystem och CABAS

CAB E-faktura via affärssystem är enkelt att använda. När du har skapat ditt fakturaunderlag, CABAS-kalkyl, fakturerar du som vanligt via integrationen till ditt affärssystem och du får snabbt svar i CABAS. Genom CAB E-faktura fakturerar du i CABAS, direkt efter att du har mottagit ett godkänt skadesvar. Fakturasvaret visas i CABAS.

CAB E-faktura fungerar mot följande försäkringsbolag:

 • If Skadeförsäkring
 • If Märkesförsäkring
 • Volvia
 • Länsförsäkringar
 • Trygg Hansa
 • Aktsam
 • Folksam ömsesidig sakförsäkring
 • Folksam företag
 • Moderna försäkringar
 • Dina försäkringar
 • Gjensidige

 För att det ska fungera krävs ett avtal med anslutna försäkringsbolag.

CABAS Produktinformation

Generella systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Specifika datorkrav CABAS
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.