CABAS

Effektiviserar hela reparationsprocessen

CABAS

Med kalkyleringssystemet CABAS kan du snabbt och enkelt beräkna både tiden och kostnaden för fordonsreparationer – oavsett fordon och skada.

CABAS effektiviserar hela reparationsprocessen

När ett fordon behöver repareras är det två frågor som de inblandade genast vill ha svar på: hur lång tid tar det och hur mycket kommer det att kosta. Det beror naturligtvis på en rad olika omständigheter, men med hjälp av CABAS kan du snabbt och enkelt ge ett korrekt svar.

Omfattande tidsstudier av verkliga reparationer

Ända sedan 1970-talet genomför vi på CAB nämligen kontinuerliga och omfattande datainsamlingar och tidsstudier av verkliga reparationer, riktiga arbetsmoment och verkliga metoder. På så sätt får vi legitima och objektivt mätta reparationstider.

Unik databas med all nödvändig information

Vissa av dessa tider tar vi fram på uppdrag av några av världens ledande fordonstillverkare, men det mesta samlar vi i vår egen databas. Här finns inte bara all nödvändig data som behövs för att göra relevanta beräkningar, utan även kompletta reservdelslistor med artikelnummer och priser samt 3D-bilder av alla delar. För att du som köpare eller säljare av reparationstjänster ska ha nytta av dessa data, utvecklar och bygger vi system som gör det enkelt att göra korrekta reparations- och kostnadsberäkningar.

CABAS ger dig alla nödvändiga dokument

Våra system ger dig också alla dokument du behöver. Och eftersom alla data är detaljerade och spårbara – och redovisningen öppen – är dokumenten ett ovärderligt stöd vid förhandlingar och för överenskommelser mellan alla inblandade parter.

Utbildningar

 • CABAS Grundutbildning

  CABAS Grundutbildning är en utbildning för användare av CABAS/CABAS Light, för k...

 • CAB CVDA

  CAB CVDA är en certifieringsutbildning för skadekalkylerare och besiktare som genomgått CABAS grundutbildning. Den fördjupar och verifierar kunskaperna i skadekalkyleringsprocessen med fokus på skadeb...

  CAB CVDA

CABAS Produktinformatio

Generella systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Specifika datorkrav CABAS
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.