CABAS Verkstad
CABAS Light

Hur lång tid tar det att
reparera ett fordon?

CABAS Verkstad och CABAS Light

CABAS Verkstad och CABAS Light är systemen för dig som hanterar försäkringsskador som rör plåt- och lackskador.

Allt som behövs för beräkningar på personbilar

  Med CABAS Verkstad eller CABAS Light kan du göra beräkningar på alla typer av fordon. För personbilar finns allt som behövs: tider för reservdelsbyten, lackering, måttriktning, ytriktning och alla andra arbetsmoment. Finns även möjlighet att göra beräkningar för sällsynta och ovanliga modeller.

  Husvagnar, husbilar och lastbilar

  För husvagnar, husbilar och lastbilar finns alla arbetsmoment tidsutsatta, för lastbilar även lackering. Det finns också möjlighet att göra kalkyler för mopedbilar, motorcyklar, släpvagnar och liknande fordon.


  Inga begränsningar med CABAS Verkstad

  CABAS Verkstad ger dig tillgång till alla våra tjänster. Du har tillgång till hela vår databas, utan begränsningar på antal kalkyler eller användare.

  CABAS Light – för den mindre verkstaden

  CABAS Light är framtaget för den lite mindre verkstaden som inte hanterar lika många försäkringsskador. Systemet har exakt samma funktioner som CABAS Verkstad men är anpassat för verkstäder som gör färre kalkyler. Antalet användare är obegränsat.

  I CABAS VERKSTAD & CABAS LIGHT INGÅR FÖLJANDE TJÄNSTER

  CABAS Parts

  CABAS Parts är en funktion i CABAS som är anpassad för sökning, mottagning av svar från demonterare samt uppdatering av CABAS-kalkyler med begagnade reservdelar.

   CABAS Caravan

  CABAS Caravan är anpassad för kalkylering på husvagnar och husbilar. I CABAS Caravan kalkylerar man med färdiga arbetsoperationer och övrigt rader för generella husvagnar och husbilar.

  CABAS Generell Lastbil

  CABAS Generell Lastbil är en ny funktion i CABAS som är anpassad för kalkylering på lastbilar.I CABAS Generell Lastbil kalkylerar man med färdiga arbetsoperationer, lackoperat och övrigt rader för generella lastbilar.

  DMS-Integration

  Genom att integrera verkstadens affärssystem (DMS) med CABAS kan det administrativa arbetet i verkstaden effektiviseras.

   VTR-Fråga

  Genom att ange fordonets registreringsnummer i CABAS-kalkylen, så kan CABAS-kalkylen uppdateras automatiskt med uppgifter från Väg- och trafikregistret (VTR).

   CAB Skadebesiktningsapp

  Nu är det enklare att påbörja skadebesiktningar. Förbered underlaget direkt i appen för att sedan göra en komplett kalkyl i CABAS

  Utbildningar

  • CABAS Grundutbildning

   CABAS Grundutbildning är en utbildning för användare av CABAS/CABAS Light, för k...

  • CAB CVDA

   CAB CVDA är en certifieringsutbildning för skadekalkylerare och besiktare som genomgått CABAS grundutbildning. Den fördjupar och verifierar kunskaperna i skadekalkyleringsprocessen med fokus på skadeb...

   CAB CVDA

  CABAS Produktinformation

  Systemkrav CABAS

  Applikationen stöds av följande operativsystem:

  • Windows Vista SP2
  • Windows 7 SP1
  • Windows 8 (Inte RT)
  • Windows 8.1 (Inte RT)
  • Windows Server 2008 SP2
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  Förinstallerad programvara
  Uppkoppling

  Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
  (obs både uppströms och nedströms) mot Internet

  Web Proxy

  CAB Service Platform and use of Web Proxies

  Datorkrav
  • Processor: 1GHz,
  • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
  • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
  • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
  • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
  • Minimum 1024*768
  Kommunikation

  Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

  Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


  Säkerhet

  Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

  använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.