CABAS Heavy

Kalkylsystem för beräkning av tider för skadereparationer på tunga fordon

CABAS Heavy är ett kalkylsystem för beräkning av tider för skadereparationer på tunga fordon

I CABAS anges vilka reservdelar och åtgärder som berörs av reparationen. På så sätt får du den totala reparationskostnaden och alla dokument som både verkstaden och försäkringsbolagen behöver i ett och samma system.

CABAS Heavy ger möjlighet till:

 • Kalkylering av skadereparationer på tunga fordon (Lastbil/Buss/Släp/Traktor)
 • Reservdelsval via 3D-bilder (endast lastbilar)
 • Kontroll på dina fotografier genom att spara dessa i kalkylen
 • Sändning av kalkyler med fotografier direkt till försäkringsbolag
 • Kontroll och överblick av alla kalkyler, pågående och avslutade
 • Flera kalkyler kan bearbetas samtidigt
 • Spara dina reparationer och bygg på så sätt upp din egen individuella databas anpassad efter just din verksamhet
 • All kommunikation mot försäkringsbolagen hamnar kopplas till aktuell kalkyl i CABAS
 • Integration mot affärssystem där till exempel reservdelar och priser importeras direkt till kalkylen
 • Automaster - GDS (kommande)
 • VTR-koppling via Bilvision eller Infotorg direkt i CABAS Heavy där uppgifterna överförs till kalkylen. Har du redan abonnemang för VTR-koppling kan du använda det i CABAS Heavy.

Systemet innehåller tider för:

 • Byta
 • Måttrikta
 • Ytrikta
 • Ramrikta
 • Plast
 • Lack
 • Byggnation

Snabbare svarstider med CAB Skadesvar

I CABAS Heavy ingår CAB Skadesvar, vilket kortar svarstiderna mot försäkringsbolagen. Skadesvaren hamnar direkt i CABAS och aktuell kalkyl, vilket gör att reparationen snabbare kan påbörjas.


CABAS Heavy finns som tre produkter

 • CABAS Heavy Verkstad - Med denna produkt kalkyleras skadereparationer för lastbil, buss, släp, skåp, byggnation och lack.
 • CABAS Heavy Lack - Med denna produkt för externa lackerare kalkyleras lackreparationer för tunga fordon.
 • CABAS Heavy Traktor - Med denna produkt kalkyleras reparationer för traktorer, till exempel maskinskador.

Effektivisera med VTR-fråga

Genom att ange fordonets registreringsnummer i CABAS-kalkylen, så kan CABAS-kalkylen uppdateras automatiskt med uppgifter från Väg- och trafikregistret (VTR). Det sparar tid och effektiviserar administrationen, eftersom verkstaden själva slipper ta reda på informationen och fylla i den manuellt i CABAS-kalkylen.

Effektivisera med DMS-integration

Genom att integrera verkstadens affärssystem (DMS) med CABAS kan det administrativa arbetet i verkstaden effektiviseras. Bland annat kan verkstaden hämta in arbetsorder från affärssystemet till CABAS-kalkylen och skicka ut faktureringsuppgifter från CABAS-kalkylen till verkstadens affärssystem.

Utbildningar

 • CABAS Heavy (tung lastbil)

  CABAS Heavy Grundutbildning är en utbildning för nya användare av CABAS Heavy f...

 • CABAS Heavy Xpert (Tung lastbil)

  Utbildning för skadebesiktare/skadekalkylerare för tunga fordon (lastbil)...

 • CABAS Heavy Traktor

  CABAS Traktor grundutbildning är en utbildning för nya användare av CABAS Heavy ...

CABAS Produktinformation

Systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Datorkrav
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.