CABAS Försäkringsbolag

Hur lång tid tar det att
reparera ett fordon?

CABAS Försäkringsbolag

Med CABAS Försäkringsbolag hanteras alla typer av CABAS-kalkyler - från enkla glasskador till ramriktning på en lastbil.

Allt som behövs för granskning av CABAS-kalkyler på alla typer av fordon - oavsett typ av skada

Genom vår kalkyltjänst CABAS används faktiska och synliga tider för varje moment i reparationen, vilket ger färre frågor kring tidsåtgång. För att underlätta det administrativa arbetet kan funktionen CAB Försäkrings- och Skadefråga användas. Rätt skade- och försäkringsinformation importeras då automatiskt till kalkylen och kortar handläggningstiden avsevärt. Kalkylen skickas i ett standardformat som gör det enkelt att överföra information till försäkringsbolagens egna system för vidare analys.

CAB Skadesvar

Försäkringsbolagen kommunicerar snabbt och effektivt med verkstäderna genom CAB Skadesvar, direkt eller via systemintegrationer. Kalkylen uppdateras med information från skadesvar. Det gör att informationen alltid är uppdaterad och riktig, vilket också leder till snabbare handläggning.


SMS-meddelande till försäkringstagaren vid godkänd fordonskada

Vid godkänd fordonsskada kan försäkringsbolaget enkelt meddela försäkringstagaren via SMS med vår tjänst CAB SMS.

Fakturering

Med tjänsten CAB E-faktura genereras uppgifter från CABAS och det blir enkelt att fakturera rätt kostnad till rätt part på ett enhetligt sätt.

Vill du veta mer?

Mejla oss på info@cab.se så kontaktar vi dig inom kort.

Utbildningar

 • CABAS Grundutbildning

  CABAS Grundutbildning är en utbildning för användare av CABAS/CABAS Light, för k...

 • CAB CVDA

  CAB CVDA är en certifieringsutbildning för skadekalkylerare och besiktare som genomgått CABAS grundutbildning. Den fördjupar och verifierar kunskaperna i skadekalkyleringsprocessen med fokus på skadeb...

  CAB CVDA
 • Anpassad utbildning CABAS

  Företagsanpassad utbildning på plats hos er, som webinar eller hos oss....

CABAS Produktinformation

Systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Datorkrav
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.

CAB följer försäkringsbolagen genom hela processen vid skadehantering av fordon. Genom att använda CABs system och tjänster ökar tydligheten för alla parter. Fordonen repareras på rätt sätt, till överenskommen kostnad och med kortast möjliga handläggningstid.