Beställning av CAB Plan

SYSTEM * (OBLIGATORISK) * (obligatorisk)
SYSTEM * (OBLIGATORISK)
TILLÄGGSTJÄNSTER
TILLÄGGSTJÄNSTER


FÖRETAGSINFORMATION
Ange CABAS-licensnummer om du är kund sedan tidigare. Licensnummer/FöretagsID hittar ni under menyvalet Hjälp -> "OmINGÅR DITT FÖRETAG I EN KONCERN?
Om ditt företag ingår i en koncern, ange då moderbolagets organisationsnummer och företagsnamn här.BESTÄLLARECAB PLAN ADMINISTRATÖR
En CAB Plan-administratör är den person som administrerar all grunddata i CAB Plan.FAKTURERINGSINFORMATION
Vill du ha fakturorna via e-post? Vänligen ange en giltig e-postadress nedan. Om din fakturering sköts av extern part, notera detta under Övrigt.
ÖVRIGT

Prislista 2020

CAB Plan

Årlig licenskostnad CAB Plan (full version)

6 017 SEK

Årlig licenskostnad CAB Plan Damage Booking (endast skadebesiktning)

1 692 SEKCAB Damage Inspection Booking


Årlig licenskostnad CAB Damage Inspection Booking (webportal för bokning av skadebesiktning)

1 692 SEKBokning av skadebesiktning


Intern bokning per skada

0,00 SEK

Extern bokning per skada

13,53 SEKBokning av reparation


Kombiverkstad (verkstad med plåt och lack)

36,54 SEK

Plåtverkstad (verkstad med bara plåt)

29,23 SEK

Lackverkstad (verkstad med bara lack)

18,05 SEK

Extern bokning från annan verkstad

18,05 SEK


Övriga tjänster


SMS-påminnelse (per SMS) 1-500 st

0,00 SEK

SMS-påminnelse (per SMS) 501- st

1,01 SEK


Volymrabatt skadebokningar

Utgår årligen enligt följande tabell (SEK/skada):

Bokningar

Kombiverkstad

Plåtverkstad

Lackverkstad

1-1000

36,54 SEK

29,23 SEK

18,05 SEK

1001-2000

29,23 SEK

23,39 SEK

18,05 SEK

2001-3000

21,92 SEK

17,54 SEK

18,05 SEK

3001-

17,54 SEK

17,54 SEK

18,05 SEK


Villkor för prissättning och kostnadsberäkning:

  • Som skadebokning räknas varje ärende som faktiskt bokas.
  • För skadebokning utan kopplad CABAS-kalkyl utgår samma kostnad som för ärenden med kopplad CABAS-kalkyl.
  • Avbokning reducerar inte kostnaden.
  • Skadebokning med flera kopplade kalkyler räknas som motsvarande antal skadebokningar.
  • Externa bokningar från annan verkstad räknas inte med i volymrabatten.
  • Beställd licens måste motsvara de tjänster verkstaden tillhandahåller.
  • I de fall verkstadens tjänsteerbjudande förändras eller omfattar tjänster som inte stämmer överens med licensen förbehåller sig CAB att ändra till matchande licens.

Samtliga priser är exkl. moms och gäller för kalenderåret 2020.

Er beställning behandlas och besvaras inom 1-3 arbetsdagar.