Samverkansgruppen och tidsstudier

Under 2019 har Samverkansgruppen bildats och förberedande arbete med syfte att uppdatera reparationstiderna i CABAS har genomförts.

Under första kvartalet 2019 startade samarbetet i den nya Samverkansgruppen, med representanter från motor- och försäkringsbransch samt CAB. Ett av huvudsyftena med det nya forumet är att prioritera marknadens behov och önskemål om uppdatering av reparationstider i CABAS.

Samverkansgruppen har under året gjort en prioriteringslista där ytrikta aluminium är högst upp på prioriteringslistan och hantering av mjukvara (släcka felkoder och kalibrering) därefter. Dessa behov är kvarstående från MYSBY6-projektet (tidsstudier för tidsstandarden MYSBY6) som av olika anledningar inte hade tillräckligt med studieunderlag på dessa områden för att producera tider till CABAS. Vill du följa Samverkansgruppens arbete kan du göra det via Supportsidan i CABAS.

Till Samverkansgruppens yta

Metodstudier och tidsstudier

Vårt tidsstandard-team har under 2019 genomfört analyser och metodstudier för ytrikta aluminium och ytrikta stålplåt. Metodstudier innebär att vi studerar tillvägagångssätt för reparationsmoment i syfte att identifiera en standardprocess. Den standardprocess som under metodstudierna har idendifierats för att beskriva momenten i ytrikta är presenterad i Samverkansgruppen.

Just nu förbereds starten för tidsstudier av ytrikta för uppdatering av tiderna i CABAS, i första hand för aluminium men även för vanlig ytrikta då vi ser att vi kan förbättra den som gjordes i MYSBY6.

Vi har också startat analys av felkoder och kalibrering för att undersöka om det går att ta fram tidsstuderad tid till CABAS.

I planen för nästa år ligger även att undersöka vår lacktidsstandard närmare, med förhoppning om en kontrollstudie genomförd 2020.