Full fart mot framtidens skadeplattform

Nu är det snart dags att lägga ytterligare ett år till handlingarna och tiden för summering och framåtblick är här. År 2019 har varit ett spännande, intensivt och händelserikt år för många parter och aktörer på vår gemensamma marknad, inte minst CAB.

När jag summerade förra året och tittade framåt sade jag att 2019 kommer att vara ett år med stort fokus på våra tider och tidsstudier, vilket det också har varit.

Vi har under året investerat i att utveckla nya metoder och former för tidsstudier, vilket kommer vara en mycket viktig pusselbit i skapandet av nästa generations skadeplattform som alltmer börjar ta form. Vi har anställt flera tidsstudietekniker som kontinuerligt besöker verkstäder och ständigt följer utvecklingen av reparationsmetoder, villkor och krav för verksamheten. Vi har även på andra sätt varit ute och pratat med så många som möjligt för att informera om våra tider och vår utveckling av dessa. Här vill jag speciellt lyfta fram de informativa filmer du kan hitta på vår hemsida och Youtube-kanal, men också CAB Day på Arlandastad i oktober.

Samverkansgruppen är namnet på den under året etablerade grupp där CAB, motorbranschen (genom MRF och SFVF) och försäkringsbranschen träffas för att diskutera uppdatering av tidsstandarder, prioriteringar och inriktning. Vi har en världsunik lösning för reparationstider i Sverige, där alla parter är delaktiga. Gruppen har under året hittat samarbetsformer och tagit de första stegen för att prioritera marknadsbehov.

Att mötas och informera om vår verksamhet är viktigt. På CAB Day i oktober hade många av er i branschen tagit er till Arlandastad och spenderade en dag tillsammans med oss på CAB för att diskutera just vår verksamhet, våra inriktningar framåt och lära känna varandra bättre. Det genererade många värdefulla, intressanta och spännande diskussioner. Att få lyssna på er användare och kunder är oerhört viktigt och centralt för oss på CAB.

Jag vill passa på att nämna att årets kundundersökning visar att många av er tycker att våra produkter är riktigt bra, vilket gläder mig och oss. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och era synpunkter är viktiga. Kundundersökningen visar att data och representativa tider är viktiga att utveckla, men systemen i sin helhet får höga betyg. Det är också glädjande att konstatera det höga förtroendet som finns för oss och våra system. Det skall vi förvalta och arbeta vidare med.

Vad har vi framför oss 2020?

På CAB kommer vi fortsätta arbeta hårt för att utveckla och bygga nästa generations skadeplattform. Viktiga pusselbitar är vårt fortsatta arbete med uppdaterade och mer representativa tidsstudier och en ökad närvaro i branschen, tillsammans med fokus på att kunna erbjuda mer data kring fordonet att kalkylera på.

Mycket av det vi gör kring vår IT plattform kommer förmodligen inte att kunna ses eller upplevas 2020, men vi arbetar hårt med att lyfta plattformen till nästa nivå ”under huven”. Vår ambition är att bli certifierade enligt ISO27001 under året och vi kommer att arbeta vidare med viktiga frågor kring säkerhet, integritet och tillgänglighet. Genom att bli certifierade enligt ISO27001 får vi en kvalitetsstämpel för datasäkerhet och dataintegritet, som regelbundet revideras av oberoende part, och därmed borgar för att våra kunder kan känna sig trygga med att vi hanterar data på ett tillförlitligt sätt.

Till sist vill jag passa på att tacka er alla för året som gått. Ett speciellt tack till er alla som tar er tiden att konstruktivt ge oss tips och råd i alla våra samarbetsforum och referensgrupper på hur vi kan utvecklas och bli bättre. Oerhört viktigt arbete och stöd för oss.

Njut av välförtjänt vila och några dagars ledigt.

God Jul och Gott Nytt År!

Krister Werner

Director Business Unit Motor
CAB Group AB