Året med CABAS och på gång 2020

Under 2019 har ett fokusområde varit att förbättra flödet för de verkstäder och bilglasmästare som specialiserat sig på reparation och byten av bilglas.

Med lanseringen av det nya användargränssnittet för CABAS Glas inkluderades även moderna API:er till de största leverantörerna av reservdelar inom detta område, Autover och Pilkington. Nu är det fullt möjligt att beställa reservdelar utan att lämna CABAS.

Vad är på gång 2020?

Nästa år kommer att bli ett spännande år där vi kommer att leverera ett antal eftertraktade funktioner.

Vi kommer att införa VIN-kodsslagning för att underlätta reservdelsvalet i CABAS. Volvo kommer att vara den första tillverkaren som vi kommer att samarbeta med, men hoppas koppla upp fler leverantörer under året.

Vidare kommer vi att introducera en enklare möjlighet att komma i kontakt med produktledningen för att komma med synpunkter och återkopplingar på våra system.

CABAS har också börjat sin resa till en ny modernare plattform med drift i molnet. Funktioner och delar i CABAS kommer succesivt att lyftas över till den nya plattformen. Just nu arbetar vi med en helt ny lösning för att hantera avtal och leverantörer i CABAS samt att vi ska kunna leverera analyserade fordon till CABAS mer frekvent. Framöver kommer analyserade fordon att levereras löpande till CABAS.