Året med CAB Plan och på gång 2020

Under 2019 har CAB Plan bland annat fått en helt ny startsida där du får sammanställd information kring pågående reparationsärenden.

Vilka bilar skall vara klara idag, vilka reparationsärenden saknar reservdelar, hur mycket tid har vi bokat av den tillgängliga säljbara tiden? Det är några av frågorna som snabbt och enkelt besvaras genom informationen som finns på startsidan.

En annan nyhet i CAB Plan nu i december är möjligheten att via en knapptryckning direktplanera alla ingående jobb i en reparation automatiskt, eller varför inte alla jobb som ligger bokade en viss dag på en avdelning. Detta kommer att spara en hel del tid för dem som tidigare planerat ut jobben manuellt.

Förhoppningen är att införandet av digitala checklistor i CAB Plan underlättar för de verkstäder som strävar efter att bli papperslösa.Tidigare under året lanserades funktioner för att digitalt säkerställa att de kontroller som sammanfaller med varje steg i reparationen utförs, men också den kontroll av färdigreparerad bil som skall göras.

Vad är på gång 2020?

CAB Plan har börjat sin resa till en ny modernare plattform med drift i molnet. Funktioner och delar i CAB Plan kommer succesivt att lyftas över till den nya plattformen. Just nu arbetar vi även med en helt ny teknikersida som kommer att ersätta den stämplingsapp som finns.

Förutom den nya plattformen så finns det naturligtvis också gott om önskemål från användare på alla våra marknader som vi försöker att tillgodose.