Bokningsregler och övrig information

Bokningsregler:

Ni har möjlighet att avboka platser kostnadsfritt fram till 4 veckor före utbildningsstart, vid avbokning 2-4 veckor innan utbildningsstart så faktureras halva utbildningskostnaden. Vid avbokning 0-2 veckor innan utbildningsstart och om Ni uteblir från utbildningen utan att avboka så faktureras hela utbildningskostnaden. Försök då istället ordna så att någon annan på ditt företag kan utnyttja din utbildningsplats.

CAB följer de regler och riktlinjer som Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag rekommenderar.

För avbokning av utbildning klicka här

En bokningsbekräftelse skickas vid bokning till den mailadress som anges på bokningssidan. Cirka 10 dagar innan utbildningen startar skickas en inbjudan med detaljerad information om utbildningstider, plats etc. Inbjudan skickas till den mailadress som angetts vid bokningen.

Ombokning av utbildning Vid en ombokning av en bokad utbildningsplats som sker 2-4 veckor innan utbildningen påbörjas så kommer en ombokningsavgift att tas ut. Avgiften är på 500 Sek exklusive moms per deltagare och utbildning som bokas om till ett annat datum.

Av- och ombokningsgaranti Vid bokning av en utbildning så kan tillägget "Av-/Ombokningsgaranti" väljas vilket medför att deltagaren kan avboka eller omboka utbildningsplatsen en gång fram till samma dag som utbildningen påbörjas. Kostnaden för denna garanti anges i bokningsformuläret för respektive utbildning.

Reklamation:

Reklamation ska alltid göras via mail till utbildning@cab.se.

Reklamation av utbildning sker endast om skälig anledning kan motiveras. Datum, namn på utbildningen samt ort för utbildningstillfället ska anges.

Utbildningskostnaden ersätts inte.

CAB ersätter inte utlägg eller andra kostnader som är kopplade till utbildningen som deltagarna har gjort.

Nytt utbildningstillfälle kan erbjudas eller motsvarande.

Återbetalning sker endast om CAB ställer in utbildningen. I sådana fall kan återbetalning av utbildnings-kostnaden eller ombokning ske.

Övrigt:

Rekommenderade hotell i Gävle:

Scandic Hotel CH, Nygatan 45, 803 11 Gävle. Tel. 026-495 84 00. Karta, klicka här
Hotel City Gävle, Nygatan 8, 803 20 Gävle. Tel. 026-61 26 00. Karta, klicka här
Hotell Winn, Norra Slottsgatan 9, 801 38 Gävle. Tel. 026-64 70 00. Karta, klicka här

Rekommenderade hotell i Örebro:

Best Western City Hotel, Kungsgatan 24, 702 24 Örebro. Tel. 019-601 42 00.
Scandic Grand Hotel, Fabriksgatan 23, 702 23 Örebro Tel. 019-767 43 00.

Utbildningarna i Gävle genomförs i CAB Groups/Meps AB lokaler på Vågskrivargatan 5 (karta)

Utbildningarna i Örebro genomförs i CAB Groups lokaler på Radiatorvägen 11 (karta).
Praktiska utbildningar i Örebro genomförs i CABs utbildningsverkstad på Radiatorvägen 11 (karta)

Utbildningar i Göteborg genomförs i CAB/Boka Doktorns lokaler på Torsgatan 5 (karta)

För frågor om utbildning maila till utbildning@cab.se

 

SAUF