CLOSE

Utbildning i Meps

Lär dig jobba effektivt i Meps

Meps är till för att förenkla, spara tid och göra din arbetsdag mer effektiv. Men för att systemet ska användas på rätt sätt krävs kunskap. Våra utbildningar lär dig om Meps alla funktioner, det strukturerade arbetssättet och visar på insikter om din verksamhet som kan öka lönsamheten.

Vi erbjuder allt från grundutbildning till mer avancerade och specialiserade utbildningar. Våra utbildningslokaler finns i Örebro och Gävle, men du kan också välja att delta i ett webinar online.

Under utbildningen kombinerar vi teori med praktiska övningar och arbetar med verkliga exempel. Du får chansen att diskutera med både lärare och andra elever, vilket ger en ökad förståelse för området. Målet är att deltagarna ska kunna tillämpa de nya kunskaperna direkt efter avslutad kurs.

Meps Grundutbildningar

 • Meps Grundutbildning

  Denna grundutbildning ger dig de kunskaper och metoder som behövs för att göra s...

 • Meps Grundutbildning för UE och Specialister

  Denna grundutbildning är anpassad för Under- entreprenörer och Specialister, den...

Meps fortsättning och Övriga utbildningar

 • Meps Praktisk Skadekalkylering

  Denna mer praktiska utbildning i besiktning och kalkylering är till för dig som ...

 • Besiktning

  Meps Besiktning är en utbildning för dig som skall arbeta med besiktningar....

 • Meps Administration

  Denna utbildning fördjupar dina administratörskunskaper för Meps....

 • Meps Fortsättnings- utbildning

  Denna utbildning fördjupar dina kunskaper i kalkylering och mallhantering....

Webinar - Utbildning över Internet

 • Besiktning

  Meps Besiktning är en utbildning som genomförs som ett Webinar, en utbildning öv...

 • Avtal

  Denna utbildning är för dig som skall arbeta med avtal samt förstå viktiga begre...

 • Kalkylering och Mallhantering

  Funktionen Mallar i Meps ger dig en möjlighet att jobba effektivare och kalkyler...

Meps anpassad utbildning - i våra lokaler eller era

 • Anpassad utbildning

  Meps utbildning med anpassat innehåll och på plats hos er eller i våra lokaler....