Meps ger dig hela bilden

– ett komplett system för hantering av

underhåll och reparationer av skador i fastigheter

Se videon
Close

Meps - en växande marknadsplats för reparationsärenden

Upptäck Meps betydelse när det kommer till att skapa lönsamma affärer och bygga relationer i branschen. Meps är mycket mer än ett kalkylverktyg - det är en växande marknadsplats där alla parter i ett reparationsuppdrag kommunicerar, beställer, kalkylerar och skriver avtal med varandra. Över 100 000 uppdrag går igenom Meps varje år.

Få full kontroll genom smartare ärendehantering i ett och samma system.

Jobba smartare, mer effektivt och få kontroll över hela skade- och reparationsprocessen genom vårt användarvänliga process- och kalkyleringsstöd. Meps är ett mobilt, webbaserat system som samlar alla funktioner på ett och samma ställe. 

Meps riktar sig till alla parter i ett reparationsärende

 1. Försäkringsbolag
 2. Entreprenörer
 3. Fastighetsförvaltare

Meps är ett verktyg och stöd för

 1. Avtals- och ärendehantering
 2. Prissättning och kostnadskalkylering
 3. Produktions- och projektplanering
 4. Besiktning
 5. Kommunikation mellan parter
 6. Uppföljning av kostnader och egen verksamhet

Unik databas

Med Meps får du tillgång till vår unika databas. Den täcker i stort sett hela reparations- och underhållssektorn och innehåller 40 000 arbetsoperationer.Meps

Enklelt användargränssnitt

Meps är ett webbaserat system utan krav på installation, med mobilt stöd och enkelt användargränssnitt. Det är lätt att komma igång och den moderna designen ger dig en bra överblick.

Gör kalkylerna på plats i mobilen

I Meps kan du göra kalkylerna på plats direkt i din mobil eller surfplatta. Det ger en mer korrekt, komplett och detaljerad kalkyl, vilket i sin tur gör arbetet mycket enklare. Det skapar förutsättningar för kortare reparationscykler och involverade kunder.

Ett komplett system

Vi utvecklar kontinuerligt Meps. Det som ligger närmast är stöd för produktions- och projektplanering och stöd för projektredovisning. Vi är nämligen övertygade om att både beställare och utförare har mycket att vinna på ett komplett system för att styra och följa upp sin verksamhet.

Effektiviserar hela processen

Kort sagt: Meps är ett modernt, användarvänligt och webbaserat process- och kalkyleringsstöd som ger alla inblandade bättre kostnadskontroll och effektiviserar hela skade- och reparationsprocessen inom fastigheter.


BESTÄLL MEPS

Här kan du snabbt och enkelt beställa Meps

VAD KOSTAR MEPS?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss för att berätta mer

KONTAKTA MIG
VAD KOSTAR MEPS?
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss för att berätta vad Meps skulle kosta för dig och ditt företag.
Kontakta mig
 • ”Meps för mig är ett ekonomiskt redovisningsprogram där det framgår tydligt vad som är gjort och där man får betalt/betalar för vad som faktiskt är utfört. Men det är även ett verktyg där det blir en tydlig kommunikation vad som skall utföras. Att man därutöver kan samla alla dokument, bilder och tidplaner på samma ställe är ju ingen nackdel." Patric Alldén, FastBygg

Meps Produktinformation

Med Meps får du tillgång till vår unika databas för kompletta beräkningar och kalkyler. Mepsdatabasen täcker i stort sett hela reparations- och underhållssektorn, där de dominerande branscherna är bygg, måleri, golv, plattsättning, VVS, glas, ventilation, plåt, avfuktning och sanering. Den innehåller också materialrecept, data för byggnadsstruktur och rum, samt guider för sammansatta konstruktioner. Allt för att förenkla korrekt kalkylering.

Mepsdatabasen med tillhörande beräkningsalgoritmer är gemensam för samtliga användare och förvaltas av Meps. Förvaltning görs genom en mix av metoder, där direkta tidsstudier och analys av tidstämplad produktionsdata från Meps Datapartners är de huvudsakliga metoderna. Målet är att Mepsdata ska täcka 95 % av de data som krävs för att göra en komplett kalkyl för reparationskostnader för fastighetsreparationer på den nordiska marknaden. Mepsdata ska dessutom hålla en kvalitet som innebär att beräkningsresultatet kan accepteras som en affärsuppgörelse mellan leverantör och beställare.

Databasen innehåller

 • 40 000 arbetsoperationer (fördelat på rivning, demontering, återmontering och nymontering)
 • 6 000 huvudmaterial
 • 32 branscher
 • Beräkningsalgoritmer för att få fram:
  - Ställtider
  - Arbetsmängder (mWu)
  - Persontransporter (pTu)  
  - Materialtransporter (tWu)  
  - Inlärningseffekter

CABAS Produktinformation

Generella systemkrav MEPS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Specifika datorkrav MEPS
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan använder Active Directory för att hantera användare.

Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.