Meps för försäkringsbolag

Få full kontroll på kostnader och data för uppföljning

Close

Meps ger dig ökad kostnadskontroll

För försäkringsbolag ger Meps en ökad kontroll över skadekostnaderna, samt data för uppföljning av såväl den egna verksamheten som av leverantörers.

Meps skapar en öppen dialog mellan beställare och utförare

I Meps kommunicerar du direkt med de andra parter som är inblandade i updraget. Uppdragets omfattning och pris är transparent och klart redan innan uppdraget påbörjas, vilket gör att oklarheter som kan leda till konflikter undviks. Dessutom kan uppdraget justeras vid eventuella avvikelser utan ny prisförhandling.

Meps skapar en effektiv marknad och ökad konkurrenskraft

Genom en standard där man mäter arbetsmängd istället för lägst timpris skapas en sund marknad där det är omöjligt att vinna upphandlingar genom att dumpa timkostnad.

Ersättning sker mot utfört arbete – inte nedlagd tid

Betalning mot arbetsmängd istället för timkostnad skapar trygghet och kontroll över kostnaderna, och du vet alltid i detalj vilka åtgärder som utförts. Meps skapar också lägre kostnader och du kan spara upp till 20 procent av din reparations- och underhållskostnad.

Automatisering med Meps

Meps ger dig tillgång standardiserad och strukturerad kostnadsdata för automatisering av interna processer. Kostnadsdatat levereras alltid i ett och samma format, vilket skapar förutsättningar för automatisk granskning av kostnader innan beslut. Med en automatiserad granskningsprocess kan handläggarna fokusera på mer komplexa ärenden, samtidigt som kostnadskontrollen ökar och handläggningstiden förkortas.

Jämför olika leverantörer

Med Meps vet du alltid exakt vad du har betalat för och du har möjlighet att verifiera det i efterhand. Du har också utmärkta möjligheter att jämföra olika leverantörers kostnader och effektivitet med varandra.

BESTÄLL NYA MEPS

Här kan du snabbt och enkelt beställa nya Meps

ALLT OM NYA MEPS

Här kan du läsa allt om hur nya Meps underlättar arbete för just dig

SÅ HÄR FUNGERAR MEPS!

Här kan du se filmen som snabbt och enkelt förklarar hur Meps kan underlätta arbetet för dig.

Utbildningar

  • Utbildningar

    Kunskap ger resultat - Vill du veta mer om våra utbildningar?...