Meps för Entreprenörer

Meps underlättar hela byggservice- och skadehanteringen för dig som entreprenör

Close

Jobba smartare och mer effektivt med Meps!

Som entreprenör kan du offerera och redovisa exakt vad du tar betalt för. Och du tar betalt för mängden arbete du utfört, inte tiden det tog att göra det. På så sätt blir din effektivitet både synlig och lönsam.

Meps skapar en öppen dialog mellan beställare och utförare

Meps är ett transparent system. När du arbetar i Meps är uppdragets omfattning och pris klart redan innan det påbörjas. Dessutom kan uppdraget justeras vid eventuella avvikelser utan ny prisförhandling, eftersom förutsättningarna för tillkommande och avgående arbeten redan är avtalade. På så sätt undviks oklarheter som kan leda till konflikter. 

Meps skapar effektiva entreprenörer och gynnar seriösa aktörer

Det centrala i Meps är att priset på ett uppdrag inte utgår från tid, utan arbetsmängd. Vi har alltså skapat en standard där arbetsmängd mäts istället för lägst timpris, vilket skapar en sund marknad. Det gör det omöjligt att vinna upphandlingar genom att bara dumpa timkostnaden, som vissa oseriösa aktörer kan göra.

Meps säkerställer att huvudentreprenören har full kontroll

Genom att använda Meps ökar du möjligheterna att själv styra din verksamhet och samtidigt minska dina administrativa kostnader. Du kan fakturera snabbare och planera bättre. Jobba mer effektivt, helt enkelt.

Meps skapar rättvis konkurrens

Alla tävlar med det verkliga arbetsinnehållet som parameter, vilket ger duktiga och effektiva entreprenörer en konkurrensfördel.

BESTÄLL NYA MEPS

Här kan du snabbt och enkelt beställa nya Meps

ALLT OM NYA MEPS

Här kan du läsa allt om hur nya Meps underlättar arbete för just dig

SÅ HÄR FUNGERAR MEPS!

Här kan du se filmen som snabbt och enkelt förklarar hur Meps kan underlätta arbetet för dig.

Utbildningar

  • Utbildningar

    Kunskap ger resultat - Vill du veta mer om våra utbildningar?...