Försäkringsbolag

Ökad tydlighet för alla inblandade parter

CAB följer försäkringsbolagen genom hela processen vid skadehantering av fordon. Genom att använda CABs system och tjänster ökar tydligheten för alla parter. Fordonen repareras på rätt sätt, till överenskommen kostnad och med kortast möjliga handläggningstid.

Anmälan av skada

Redan vid anmälan av skada finns vi med. Genom verkstadsplaneringsystemet CAB Plan bokas reparationen in på den verkstad som har rätt kompetens och kortast ledtid.

Offert

Genom vår kalkyltjänst CABAS används faktiska och synliga tider för varje moment i reparationen, vilket ger färre frågor kring tidsåtgång. För att underlätta det administrativa arbetet kan funktionen försäkrings- och skadefråga användas. Rätt skade- och försäkringsinformation importeras då automatiskt till kalkylen och kortar handläggningstiden avsevärt. Kalkylen skickas i ett standardformat som gör det enkelt att överföra information till försäkringsbolagens egna system för vidare analys.

Granskning

CAB Auto Reply är vår automatiska granskning av kalkyler. Funktionen ger fordonstekniker hjälp att korta handläggningstiden och möjlighet att fokusera på sitt praktiska arbete. Försäkringsbolagen kommunicerar snabbt och effektivt med verkstäderna via skadesvar,direkt eller via systemintegrationer. Kalkylen uppdateras automatiskt med information från skadesvar. Det gör att informationen alltid är uppdaterad och riktig, vilket också leder till snabbare handläggning.

Vid godkänd fordonsskada kan försäkringsbolaget enkelt meddela försäkringstagaren via SMS med vår tjänst CAB SMS.

Reparation

Med CAB Plan kan försäkringsbolag eller försäkringstagare planera in reparationen på en avtalsverkstad med rätt kompetens och kort ledtid. Försäkringstagaren kan sedan följa reparationens olika steg och få information om var i reparationsprocessen fordonet befinner sig. CAB Plan ger dessutom en välplanerad och effektiv verkstad där reparationstiderna kan kortas och arbetet effektiviseras.

Fakturering

Med tjänsten CAB e-faktura genereras uppgifter från CABAS och det blir enkelt att fakturera rätt kostnad till rätt part på ett enhetligt sätt.

CABs syn på processen

Vi delar försäkringsbolagens strävan efter korrekt reparerade fordon till avtalad kostnad på kortast möjliga tid. CABs tjänster ökar insynen och effektiviteten i processen för både försäkringsbolag, verkstäder och försäkringstagare.

Vill du veta mer?

Mejla oss på info@cab.se så kontaktar vi dig inom kort.

Utbildningar

  • Utbildningar

    Kunskap ger resultat - Läs mer om våra utbildningar!...