Biltillverkare

Kostnadskontroll och effektiva eftermarknadsprocesser

Tid är nyckeln vid kontroll och uppföljning av kostnader

Grundförutsättningen för kontroll och effektiv uppföljning av kostnader inom eftermarknaden drivs ofta av tid. Tid för att genomföra en reparation, en diagnos eller service. CAB Times ger dig verktygen för att producera standardiserade högupplösta tider som är en förutsättning för att beställare och utförare av åtgärden ska känna sig trygga.

CAB Times skapar möjligheter

Med CAB Times behöver du inte ha tillgång till hårdvara i utvecklingsprocessen för dina fordon. Verktygen ger dig de standardtider som du behöver. Du får snabbt fram säkra tider som kan användas för utvecklingsprocessen av en ny produkt eller för utveckla ett konstruktionsförslag som leder till att förbättra reparationsmöjligheterna på produkten. CAB Times ger dig också möjligheten att återanvända tider du redan skapat och dela tider mellan konstruktionsplattformar.

Noggranna tidsstudier bakom tidsformelverktyg

Till grund för CAB Times ligger ett arbete där vi har samlat information om tusentals reparationer runt om i världen. Vi har mätt tiden, tittat på alla ingående delar och på skruv- och mutternivå analyserat hur de förhåller sig till varandra. Detta arbete resulterar i de grundtider, eller tidsformelverktyget, som är basen i CAB Times.

Enkelt att följa upp

Förvaltning och uppföljning av standardtider stöds på bästa tänkbara sätt. All information är transparent och du kan svara på frågor från användare på en mycket detaljerad nivå - du vet alltid exakt hur många skruvar och detaljer som ingår i dina standardtider. Denna upplösning ger dig möjlighet att följa upp kostnadsdrivande aktiviteter på dina produkter i detalj, en ovärderlig input för produktutveckling.

Standardtider för alla aktiviteter

CAB Times innehåller tre huvudverktyg för standardtidsframställning:

  • MYSBY - för karosserireparationer inklusive ytriktning och måttriktning, förutsätter att en krockskada inträffat.
  • MEKBY - för mekaniska reparationer och servicearbeten.
  • LACK - för lackarbeten efter skadereparation.

Är du intresserad av CAB Times?

Vill du veta mer om CAB Times? Välkommen att kontakta oss via
e-post: info@consultingab.de.