Sponsring: kultur

Vi är gärna med och stöttar projekt som lyfter Örebro som stad, och som går hand i hand med våra värderingar.

Vi sponsrar bland annat:

  1. Live at Heart
  2. Örebro Pride
  3. Action Run
  4. OpenArt