CAB Groups leverans med anledning av COVID-19-situationen

CAB följer kontinuerligt information och rekommendationer från WHO, Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se när det gäller förhållningssätt till COVID-19. I dagsläget bedömer vi att drift och utveckling av våra system och leveransen till våra kunder inte påverkas av den rådande situationen.

I det fall COVID-19-situationen skulle förvärras har vi en plan för hur drift och utveckling av CABs samtliga kundsystem (CABAS, MEPS, Auto Reply, VCAT, CAB Plan) kan fortsätta, då medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på distans. Även kundsupport och ekonomi kan utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter på distans. De verksamhetsområden som kan komma att påverkas är våra kundutbildningar, CABs tidsstudier samt CABs Fordonsanalys, där fysisk närvaro är nödvändig. Dessa verksamhetsområden bedöms dock inte som kritiska för fortsatt kundleverans.

Riktlinjer finns för hur CABs medarbetare ska agera i förhållande till COVID-19 för att undvika smitta. Vi är idag mycket restriktiva med resor i tjänsten och fysiska möten med kunder och leverantörer. Om möjligt genomförs möten online eller skjuts på framtiden.

Den som önskar mer information eller har frågor är välkommen att höra av sig till info@cab.se