Pressmeddelande 2020-01-31

Storebrand och CAB

Nytt samarbete mellan CAB Group och Storebrand Forsikring

Storebrand Forsikring AS väljer systemet Meps för hantering av byggskadeärenden. Avtalet ger CAB Group AB ett starkt fäste för sin framtida expansion i Norge.

Meps- ett självklart val

Enligt Alexander Asbjørnsen, Inköpschef Skador på Storebrand, kunde CAB Group AB och Meps i jämförelse med andra system visa upp bäst dokumentation, funktionalitet, presentation och process, vilket gjorde valet enkelt.

Vi har gjort bedömningen att CAB Group och Meps är det absolut bästa alternativet för att vi på Store­brand ska nå våra verksamhetsmål inom byggskador”, säger Alexander Asbjørnsen.

Vi kommer använda Meps primärt till byggskador, men även för hantering av ärenden som rör lösöre, där det finns behov av värderare och sanering”, tillägger Shazad Rafiq, Head of P&C Claims.

Dessutom kunde CAB Group leva upp till Storebrands höga krav på hållbarhet, vilket är ett stort fokus­område för försäkringsbolaget.

Starkt fäste för framtida expansion

I Sverige och Finland är Meps marknadsledande för hantering av byggskador inom försäkring, och CAB Group har som målsättning att växa starkt på norska marknaden de närmaste åren.
”Avtalet med Storebrand ger oss på CAB Group ett starkt fäste inför vår framtida expansion i Norge. Vi har hittat en stark partner som vi ser fram emot att samarbeta med för att göra processen för reparationer av skador i fastigheter så trygg, transparent och effektiv som möjligt för alla parter”, säger Odd Kittelsen, Country Manager för CAB Group i Norge.

Om CAB Group
CAB Group AB är marknadsledande inom systemtjänster för hantering och kalkylering av fordons- och fastighets-reparationer för försäkringsbolag, fastighetsbolag, skadeverkstäder och byggentreprenörer, samt inom tjänster för hantering av privata hälso- och sjukvårdsärenden.

Verksamheten finns i hela Norden och i Tyskland. Huvudkontoret ligger i Örebro där verksamheten startade i mitten av 70-talet. Företaget omsätter 324 Mkr och inom koncernen finns över 200 medarbetare. CAB Group AB ägs idag av If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa.

Om Meps
Meps är marknadens smartaste system för hantering alla typer av skade-, ROT- och reparationsuppdrag i fastigheter, och används av entreprenörer, fastighetsbolag och försäkringbolag. Meps förenklar arbetsdagen, effektiviserar verksamheten och är dessutom en växande marknadsplats för att knyta kontakter och skapa affärer. I Meps möts alla parter i ett reparationsuppdrag och kommunicerar, beställer, kalkylerar och skriver avtal med varandra. Idag går över 100 000 uppdrag genom Meps varje år.