Meps kundundersökning 2019

Vi på Meps strävar hela tiden efter att skapa en ännu bättre produkt. Därför är vi väldigt intresserade av vad våra kunder tycker om oss. Inom kort kommer våra kunder erbjudas delta i vår årliga kundundersökning, där de ges chansen att svara på frågor hur de upplever Meps.

Undersökningen sker i samarbete med företaget Webropol, och är i form av en digital enkät som kommer per e-post. Svaren behandlas konfidentiellt av Webropol. Resultatet hjälper oss på Meps att utveckla produkten i den riktining som våra kunder önskar.

Computer and hands