CAB - optimizing the line

CAB's kundundersökning 2019

Inom kort kommer du som CAB-kund inom segmentet Motor erbjudas delta i vår kundundersökning, och få chansen att ge din åsikt om oss och våra produkter. Resultatet hjälper oss att utveckla ännu bättre produkter och tjänster.

Dels kommer vi göra en förtroendemätning via telefonintervjuer tillsammans med företaget Novus. Vi kommer även göra en kundnöjdhetsundersökning tillsammans med Webropol, i formen av en digital enkät som sänds till kunder via e-post. Svaren behandlas konfidentiellt, och är av stort värde för oss som jobbar på CAB, då de hjälper oss bli ännu bättre.