CAB - optimizing the line

Nya priser för Meps från och med 1 januari 2020

Meps växer. Fler och fler företag ansluter sig, och antalet användare har ökat med 20% det senaste året. För att kunna utveckla plattformen enligt våra kunders önskemål förändrar vi priserna från och med 1 januari 2020.

Vi på Meps levererar en tjänst som numera är mycket mer än bara ett kalkylverktyg. Det är en växande marknadsplats för smidiga och trygga affärer. Vi utvecklar ständigt nya funktioner för att höja användarupplevelsen och öka kundnyttan. Helt enkelt för att göra systemet ännu bättre och enklare att använda. Meps möjliggör kostnadskontroll, effektivisering och digitalisering, med ökad lönsamhet och fler affärer som följd.

I enlighet med licensavtalet aviserar CAB nedanstående förändringar av avgifter i Meps, Meps Basic och Meps Affärsenheter. Detta gör vi för att kunna fortsätta utveckla plattformen Meps enligt de önskemål våra kunder har. Priserna gäller från 1 januari 2020.

Årskostnad Meps: 14 500 kr

Årskostnad Meps Basic: 6 600 kr

Årskostnad Meps Affärsenhet: 6 600 kr