CAB - optimizing the line

Nytt samarbetsforum skapas

Under februari hade den nya Samverkansgruppen sitt första möte. I det här nybildade forumet ska CAB, motorbranschen och försäkringsbranschen tillsammans arbeta fram prioriteringar för kommande tidsstudier, fordonsanalys samt gemensamma behov av utveckling i CABAS-kalkylering.

- Samverkansgruppen är ett nyskapat forum där vi på CAB som neutral part diskuterar med företrädare för våra båda kundgrupper, skadeverkstäder och försäkringsbolag, samtidigt om vilka behov som finns på marknaden, berättar Kristian Révay, chef för Time Standards på CAB.

I Samverkansgruppen finns representanter från Motorbranschen genom företrädare för MRF, Johan Eriksson, SFVF, Bo Ericsson samt representanter från svensk försäkring, Lars Elghorn, If och Ville Semi, Länsförsäkringar. CAB är sammankallande och företräds av Kristian Révay, Time Standards (Tidsstudier), Pia Litz-Rung, Data production (Fordonsanalys) samt Mats Wästvind, Estimation Motor (CABAS).

Samverkansgruppen ska bland annat möjliggöra att mindre omfattande, specifikt inriktade tidsstudier kan genomföras snabbare samt säkerställa att det som är viktigast för marknaden just nu också är det som levereras.

- Målsättningen från vår sida är att ha en tätare dialog med företrädarna för våra kundgrupper och på så sätt förstå behov och kunna stödja marknaden bättre framöver, fortsätter Kristian Révay.

Samverkansgruppen har haft konstituerande möte den 18 februari och kommer under 2019 att träffas vid sex tillfällen.

- Vi vill vara helt transparenta med vilka prioriteringar vi gör i den här grupperingen och kommer till exempel att skapa en yta, som användarna har tillgång till från CABAS, där vi delar information från Samverkansgruppen, berättar Kristian. Vår förhoppning är att Samverkansgruppens arbete kommer att göra att vi effektiviserar processen för tidsstudier så att systemstödet som användarna dagligen arbetar i kan utvecklas i takt med behoven, avslutar Kristian Révay.

För mer information

Kontakta Kristian Révay

Tel: 019-15 86 00