hus verktyg

CAB gör entré hos fastighetsbolagen tillsammans med UnityWorks

Fastighetsägare är stora köpare av ROT och underhållstjänster, vilka utförs av många olika entreprenörer på olika platser runt om i landet. Hanteringen av ROT och underhåll är komplicerad för fastighetsägare, med stora volymer av pågående projekt och tillhörande ändringsförfrågningar, beslut och fakturor. Här hjälper vi fastighetsägaren att ta kontroll och det gör vi i samarbete med vårt partnerbolag UnityWorks AB, som CAB också är delägare i.

Sedan december 2017 är CAB delägare i UnityWorks AB, som är ett så kallat property technology-bolag. Det betyder att de arbetar med digital utveckling av fastighetsägarens affär, där de fokuserar på att förändra en av fastighetsbranschens viktigaste kärnverksamheter och kassaflödesposter, nämligen hanteringen av ROT och underhåll. UnityWorks skapar digitala verktyg som är anpassade till fastighetsbranschens verklighet och i verktyget ingår Meps avancerade kalkylverktyg.

Fastighetsbolagen har i grunden samma utmaningar som försäkringsbolagen i att skapa förutsättningar för effektiva processer och kostnadskontroll i ROT, reparation och underhåll i fastigheter. Försäkringsbolagen har sedan många år digitaliserat och ökat styrningen av verksamheten och leverantörer på ett framgångsrikt sätt, vilket både har ökat effektiviteten och sänkt kostnaderna väsentligt. Vi ser nu fram emot att, tillsammans med UnityWorks, fortsätta resan i fastighetsbolagssegmentet", säger Anders Melkersson, Director Business Unit Property, CAB Group AB.

UnityWorks driver hela processen med fastighetsbolagen, från första mötet till att sätta upp plattformen, utbilda användare och se till så att de kommer igång. Fastighetsbolagen visar stort intresse för tjänsten och det är tydligt att behov finns. UnityWorks är i många samtal med fastighetsbolag om hur just de kan komma igång och det är redan flera stora fastighetsbolag som har börjat arbeta med UnityWorks tjänst.

Det har varit ett spännande år, och särskilt kul är det när vi vet att vår tjänst faktiskt gör skillnad hos kunderna, direkt från start. Men det som är riktigt häftigt är ändå den förändringsvilja vi ser hos våra kunder, att man vill bli bättre på sin kärnverksamhet, skapa långsiktiga och förtroendefulla partnerskap med sina entreprenörer och digitalisera. Under 2019 kommer vi att öka takten på marknaden, fortsätta utveckla på vårt erbjudande för att skapa fler värden för branschens alla aktörer, fastighetsbolag som entreprenörer”, säger Lars Ek, VD på UnityWorks AB.

Tillsammans med Meps ger UnityWorks tjänst fastighetsägare möjlighet att effektivt hantera de stora flödena av ROT och underhållsprojekt som strömmar genom ett fastighetsbolags verksamhet. Tjänsten består av en kombination av digitala verktyg, anpassade efter behoven hos fastighetsbolagets projektledare och ledningsfunktioner, Meps, och integrationer till fastighetsbolagets övriga system. Knepet är att kunna erbjuda en lösning som hanterar helheten - i det enskilda projektet såväl som i den övriga verksamheten. 

För vissa fastighetsbolag kan det upplevas svårt att komma igång med det nya sättet att arbeta då man har jobbat på samma sätt under så lång tid. Då brukar jag berätta att försäkringsbolagen faktiskt har gjort samma resa. De har lyckats, så det kommer ni också göra, och ni har dessutom bättre förutsättningar eftersom ni själva äger era fastigheter och vet mycket om dem. Och vi finns ju med hela vägen, med stöttning och utbildning till dess att kunden kommer igång och känner sig trygg”, avslutar Lars.