CAB - optimizing the line

Är du, eller din förening, duktig i idrottens värld - och söker sponsring?

Just nu söker vi sponsorsamarbeten i Örebro - främst inom damelit och handikappidrott.

Vi på CAB sponsrar idrott på olika nivåer som tilltalar många olika människor – ung som gammal. Vi hjälper gärna till att stötta där vi kan, och där vi anser att aktiviteten går hand i hand med våra värderingar.

Nu söker vi sponsorsamarbeten i Örebro, främst inom damelit och handikappidrott.

Söker du, eller ni, sponsring?

Mejla oss på sponsring@cab.se. Berätta vad ni gör och hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Sponsring och samarbeten  

På CAB sponsrar vi aktiviteter som går hand i hand med våra värderingar. Sponsringen sträcker sig över flera områden: humansponsring, kultur och sport. Läs mer