CAB - optimizing the line

MEPS och Folksam tecknar avtal

Meps och Folksam har tecknat avtal om att introducera Meps som standardsystem i Folksams byggskadeverksamhet.

MepsBase kommer att implementeras under 2015 vilket innebär att Folksam då fasar ut sitt befintliga system Winbygg. Folksam kommer därefter att uppgradera till den nya mobila webbaserade plattformen för Meps under 2016. Den nya Mepsplattformen kommer att ge Folksam och Folksams leverantörer ett väsentligt förbättrat stöd för kalkylering, hantering och uppföljning av byggskador.

Vi på Meps är naturligtvis mycket glada för förtroendet, som innebär att Folksam blir en av Meps största kunder. Avtalet med Folksam gör att Meps stärker greppet som standardsystem på marknaden för försäkringsskador i Sverige.

Bakgrund
Meps förvärvades 2014 av CAB Group AB i syfte att leverera ett modernt och användarvänligt systemstöd inom ROT, Reparation och Underhåll av fastigheter för Försäkringsbolag, Fastighetsägare och deras Entreprenörer. För att uppnå detta bygger vi ett nytt mobilt och webbaserat Mepssystem, som förenklar och effektiviserar överenskommelser och kommunikation mellan parterna.
CAB Group AB omsätter MSEK 198 (2014) och har 145 anställda i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.