VERKSTEDEr

Hvor lang tid tar det, og hvor mye vil det koste?

Det finnes like mange svar på det spørsmålet som det finnes kjøretøy og kollisjonsskader. Variablene er nesten uendelige. Det avhenger naturligvis av hvilket kjøretøy og hvilke reservedeler som er aktuelle, men også på hvilken teknologi og hvilke materialer og metodekrav som foreligger. Men takket være vårt beregningssystem CABAS, kan du enkelt og raskt beregne reparasjonstiden, uansett bilmodell og skade.

Vi utfører grundige tidsstudier på hele reparasjonsforløpet

Grunnlaget for CABAS ligger i tidsstudiene vi kontinuerlig gjennomfører på faktiske bilverksteder. Fra det øyeblikket bilen ruller inn på verkstedet til reparasjonen er fullført, studerer vi hele forløpet like nøye: metode, tiltak, verktøy og tider for hvert arbeidsmoment. Til og med tidene for å hente reservedeler, lese instruksjoner og klargjøring av verktøy måles. Deretter analyseres all innsamlet data for å få et underlag til våre formler i MYSBY, selve verktøyet, for siden å beregne operasjonstidene for reparasjoner.

Nye modeller granskes til minste detalj

MYSBY oppdateres kontinuerlig når nye bilmodeller, nye material, nye verktøy eller nye metoder introduseres.

Vi studerer, måler og analyserer virkelige skadereparasjoner for å få pålitelig informasjon om hvor lang tid det tar å erstatte ulike komponenter. Vi beregner også lakkflater og lakkeringstider for alle reservedeler som kan behøve å lakkeres i forbindelse med en reparasjon.

Unik database med all nødvendig informasjon

Noen av disse tidene utarbeider vi på oppdrag av noen av verdens ledende kjøretøyprodusenter, men det meste samler vi i vår egen database NOBAS. Her finnes ikke bare all nødvendig data som behøves for å gjøre relevante beregninger, men også komplette reservedelslister med artikkelnummer og priser, samt 3D-bilder av alle deler. For at du som kjøper eller selger av reparasjonstjenester skal ha nytte av disse dataene, utvikler og bygger vi system som gjør det enkelt å gjøre korrekte reparasjons- og kostnadsberegninger.

Flere enn 23 000 brukere

Våre produkter har flere enn 23 000 brukere i cirka 4000 selskap i Norden.