DBS

Til kalkuleringssystemet DBS leverer CAB både kalkyledelen og den tilhørende databasen NOBAS.

DBS effektiviserer hele reparasjonsprosessen

Når et kjøretøy må repareres, er det to spørsmål som de involverte straks vil ha svar på: Hvor lang tid tar det og hvor mye vil det koste. Det avhenger naturligvis på en rekke ulike omstendigheter, men med hjelp av DBS kan du raskt og enkelt gi et korrekt svar.

Omfattende tidsstudier av virkelige reparasjoner

Helt siden 1970-tallet har vi på CAB gjennomført kontinuerlig og omfattende datainnsamling og tidsstudier av faktiske reparasjoner, riktige arbeidsoppgaver og virkelige metoder. På denne måten får vi legitime og objektivt målte reparasjonstider.

Unik database med all nødvendig informasjon

Noen av disse tidene utarbeider vi på oppdrag av noen av verdens ledende kjøretøyprodusenter, men det meste samler vi i vår egen database NOBAS. Her finnes ikke bare all nødvendig data som behøves for å gjøre relevante beregninger, men også komplette reservedelslister med artikkelnummer og priser, samt 3D-bilder av alle deler. For at du som kjøper eller selger av reparasjonstjenester skal ha nytte av disse dataene, utvikler og bygger vi system som gjør det enkelt å gjøre korrekte reparasjons- og kostnadsberegninger.

Bilskadekontoret: www.fno.no/bilskadekontoret

CABAS Produktinformation

Generella systemkrav CABAS

Applikationen stöds av följande operativsystem:

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 (Inte RT)
 • Windows 8.1 (Inte RT)
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Förinstallerad programvara
Uppkoppling

Näterverkskapacitet/uppkoppling: 2Mbit/s
(obs både uppströms och nedströms) mot Internet

Web Proxy

CAB Service Platform and use of Web Proxies

Specifika datorkrav CABAS
 • Processor: 1GHz,
 • RAM: 500 MB ledigt utrymme tillgängligt 
 • (CAB rekommenderar maskinvara med minst 2 GB installerat RAM)
 • Hårddisk: 100 MB tillgängligt
 • Skärmupplösning: Skärmens rekommenderade upplösning - Lägre upplösning kan används, men med ev. försämrad kvalitet.
 • Minimum 1024*768
Kommunikation

Klientapplikationen exekveras på den lokala datorn men hämtar och sparar data i CAB's driftmiljö. Detta innebär att en internetuppkoppling krävs för att köra systemet. Kraven på bandbredd är satt till 2Mbit/s (både uppströms OCH nedströms) för att erhålla bra svarstider. Systemet kan användas vid lägre bandbredder. Svarstiderna för laddning av foto och 3D är det som påverkas mest av den tillgängliga bandbredden.

Vid installation eller uppdatering av CSP-mjukvaran används Amazon CloudFront för att ge goda nedladdningsprestanda och hög tillgänglighet. Därför behöver de användare som gör en installation ha åtkomst via HTTPS (port 443) till *.cloudfront.net (Mer detaljerad domäninformation kan fås på begäran).


Säkerhet

Användare identifieras med användarnamn och lösenord. Lösenordsregler finns för att se till att lösenord inte blir för enkla. CABAS använder ingen egenutvecklad autentisieringskod utan

använder Active Directory för att hantera användare. Användaren måste ange användaruppgifter vid inloggning. Det finns en funktion för att komma ihåg de senaste använda användaruppgifterna. Dessa uppgifter krypteras och sparas i användarens katalog (Documents and settings). Trafiken mellan klienten och servern är krypterad med SSL och webbplatsen använder certifikat för att säkerställa identiteten. Alla filer som laddas ned från CABAS webbsida är signerade med CAB´s certifikat för kodsignering. Alla certifikat är utfärdade av Thawte.